توانای های که خداوند به ما داده

پرسش : چگونه می توانیم توانمندی هایی که خداوند به ما داده را در درون خود کشف کنیم؟
پاسخ : خداوند دو نوع توانمندی به انسان داده است. اول توانمندی های عمومی است که معمولا در همه انسانها نهاده شده مانند کسب علم و معرفت، اصلاح اخلاق و رفتار، یادگیری فنون و صنعت های مختلف و در یک کلمه رسیدن به کمال و پیشرفت در هر کاری. دوم، توانمندی های خاصی که در عده ای وجود دارد ولی جنبه عمومی ندارد مثل مهارت در نقاشی و خط، داشتن قدرت حافظه فوق العاده، قریحه شعری، دارا بودن صدای خوب و مانند آن. در مورد توانایی های عمومی نیازی به کشف آن نداریم، بلکه لازم است راه های عملی کردن آنها را بدانیم و سعی در بارور کردن آنها کنیم؛ ولی در مورد توانایی های خاص چند راه برای کشف آن وجود دارد. یک راه آن است که در زما ن کودکی افراد امکانات لازم هر یک از این استعدادها را برای آنها فراهم کنیم تا به طور طبیعی آشکار شوند و به کمال برسند. این روش در سنین بالاتر نیز کاربرد دارد. البته در دوره جوانی خود فرد نیز می تواند از روش آزمایش و خطا استفاده کند و استعدادهای درونی اش را کشف کند که گاهی این کار توسط افراد دیگر مثل معلمین با تجربه و متخصصین مشاور و روانشناس و با استفاده از ابزارهای علمی – تجربی نظیر مصاحبه ها، آزمون های روانشناختی و … ممکن است کشف شود. به هر حال کشف استعدادهای درونی کار سختی نیست، آن چیزی که سخت است و نیاز به تلاش و استقامت دارد عملی کردن این استعدادها و توانمندی هاست.

دکمه بازگشت به بالا