چرا فقط باید از مرجع اعلم تقلید کرد

پرسش : چرا من به عنوان یک انسان دارای اختیار ،حق ندارم بدون توجه به اعلم تر بودن مرجع تقلید خود را عوض کنم؟
پاسخ : تغییر دادن مرجع تقلید, در صورتی که یقین یا حتی گمان به اعلمیت یک مجتهد دیگر پیدا کنید واجب است . اما اگر همه از نظر علمی مساوی باشند, برخی از مراجع (مانند آیت الله بهجت ) در این صورت هم عدول را جایز می دانند; گرچه برخی دیگر در همین صورت هم احتیاط می کنند که عدول نشود. آیت الله زنجانی نیز می فرماید: فقط در صورتی باید عدول کرد که مجتهد دیگری را اعلم بدانید و در غیر این صورت عدول جایز نیست. بنابراین اصل این سؤال ناصواب می نماید. چون برعکس آنچه فرمودید نه تنها می توانید بلکه واجب است در صورتی که مرجع تقلید دیگری اعلم باشد، از مرجع تقلید قبلی یا فعلی عدول نموده و از مرجع اعلم تقلید کنید. اما توجه داشته باشید ملاک اعلمیت، آسان بودن نظریه فقهی او در عمل و یا شهرت و آوازه و یا ملاحظات سیاسی و… نیست، از این رو برای تشخیص مصداق مرجع اعلم و به منظور پرهیز از اشتباه در مصداق در موضوعی که خود متبحر در آن نیستید به کارشناسان این رشته مراجعه کنید.
و دلیل اینکه باید از مرجع تقلید اعلم تقلید کرد این است که مرجع تقلید اعلم حلال و حرام احکام را بهتر می داند و تشخیص بهتری دارد پس تقلید از مرجع تقلید اعلم واجب است.

دکمه بازگشت به بالا