موانع حقیقت گویی و حقیقت بینی

پرسش : چه چیزهایی مانع حقیقت گویی و حقیقت بینی می شود؟
پاسخ : انسان فطرتا رو به حق و حقیقت دارد و آنچه مانع اصلی حق می شود. گناهان است که انسان را از فطرت دور می کند. زیرا انسان بر حسب فطرت حقیقت بین و حقیقت جو است اما به دلیل گناهان دچار انحراف در فطرت می شود: «و قد خاب من دسها؛ و هر که [فطرت] را آلوده اش ساخت، قطعا درباخت» V}(شمس، آیه 10). {V «دسها» به معنای زنده به گور کردن است. دسیسه کردن یعنی حق را زیر خروارها گناه پوشاندن، چنین انسانی نمی تواند حق را ببیند. پس مانع حقیقت بینی گناهان است که چشم حقیقت بین ما را نابینا می کند اما مانع حقیقت گویی نیز همین گناهان است. انسان تصور می کند که با دروغ گویی می تواند جلب منفعتی بکند و این تصور باطل باعث می شودکه به جای بازگویی حقیقت، به باطل گویی روی بیاورد. اما در واقع باید به این نکته توجه کرد که دروغ گویی نه تنها موجب نجات و رستگاری انسان نمی شود، بلکه باعث بدبختی و آبروریزی در دنیا و آخرت می گردد. T} سرعت پاسخ‏دهى از انتظارات پرسشگران است. خواهشمند است با اولویت‏بندى و پیرایش سؤالات، ما را یارى کنید (در هر نامه بیش از 5 سؤال مطرح نفرمایید) بدیهى است با ارتباط مکرر، پاسخ‏گوى دیگر پرسش‏هاى شما خواهیم بود{T

دکمه بازگشت به بالا