مخالفت خانواده دختر با ازدواج

پرسش : اگر کسی یکی را دوست داشته باشد و پدر دختر ناراضی باشد چه باید کرد؟ و اگر اصرار زیاد کند باز هم پدر دختر راضی نشود چه باید کرد؟
پاسخ : در ابتدا از نظر فقهی و وظیفه شرعی موضوع و مسأله را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس توضیحی در این باره عرض می کنیم: بنا بر فتواى اکثر مراجع، اجازه پدر یا پدربزرگ پدرى براى دختر بکر شرط صحت عقد ازدواج (دائم یا موقت) است و بدون اجازه آنها عقد صحیح نیست؛ مگر در مورد خاصى مثل این که دختر بالغ و رشید بوده و نیاز به ازدواج داشته باشد و همسرى مناسب و هم کفو خود پیدا کند که در این صورت اگر پدر و یا جد پدرى بدون دلیل اذن ندهند، مى‏تواند خودش ازدواج کند و همین‏طور در صورتى که پدر یا جد پدرى غایب بوده و دسترسى به آنها نباشد و دختر هم نیاز به ازدواج فورى داشته باشد که در این صورت هم اگر شوهر مناسب و متدین باشد اجازه لازم نیست ، (توضیح‏المسائل مراجع، ج 2، ص 387). حضرت آیت الله بهجت می فرمایند: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنا بر احتیاط تکلیفا باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد V}(توضیح المسائل ، مسأله 1891).{V توضیح آن که: ازدواج دختر و پسر پیوند دو فرد نیست بلکه پیوند دو خانواده است. بنابراین نظرات خانواده های دو طرف در موفقیت و خوشبختی زوج جوان بسیار مؤثر است و حتی المقدور سعی شود نقطه نظرات آنها مورد توجه جوانان قرار گیرد. علاقه و دوستی ایجاد شده معلوم نیست از کجا و چگونه به وجود آمده است. چه بسا این دوستی ناشی از احساسات زودگذر است و پس از مدت زمان کوتاهی از بین خواهند رفت. بنابراین ملاک و معیار انتخاب همسر را که نقش اساسی در خوشبختی آینده تان دارد، مبتنی بر چنین محبت های احساسی و غیر عقلانی قرار داد. هر چند عشق و علاقه بین دختر و پسر پس از ازدواج لازم و ضروری است و نقش مثبت و مهمی در تداوم زندگی مشترک دارد ولی قبل از ازدواج و قبل از پیوند چنین عشق هایی رهزن است. مطمئنا پدر دختر دلیل یا دلائلی برای عدم رضایت خود دارد. چه خوب است دلائل وی را جویا شوید که اگر دلائل وی منطقی و قابل قبول است جایی برای اصرار شما باقی نخواهند ماند و بهتر آن است شما نیز خود را کوچک نکنید. بدانید دختری که بتواند شما را خوشبخت کند و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید و از کمالات کافی و لازم برخوردرا باشد، در جامعه زیاد است و این دختر مورد نظرتان تنها دختری نیست که معیارهای شایسته و بایسته را دارا باشد. دختران با کمال فراوانی در جامعه هست که می توانید با وی تشکیل خانواده بدهید. بنابراین اصرار ورزیدن تان بیشتر مایه شکست و احساس حقارت شما خواهد شد. علاقه به وجود آمده نیز مطمئنا پس از مدتی به خصوص پس از ازدواج با فرد شایسته دیگری از بین خواهد رفت.

دکمه بازگشت به بالا