شانیت در اسلام

پرسش : شأنیت چیست و منظور از اینکه مرد وظیفه دارد مطابق شأن همسرش شرایط زندگی را فراهم کند چیست؟
پاسخ : منظور از شأن یعنی موقعیتی که فرد از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی دارد البته ممکن است همه عوامل مذکور برای یک فرد خاص فراهم باشد و باعث ایجاد موقعیتی برای او شود یا به عبارت دیگر شأنیتی را ایجاد کندو ممکن است یک یا دو مورد فراهم باشد به عنوان مثال فردی استاد دانشگاه است طبعا از یک موقعیت خاصی برخوردار است که ممکن است فرد دیگری آن موقعیت نداشته باشد یا همسر کسی مثلا از یک خانواده متمکن و ثروتمندی است طبعا چنین همسری فرق دارد با فرد دیگری که همسرش از طبقات متوسط یا فقیر جامعه است یا فرض کنید همسر کسی معلم است طبعا باید وضعیت لباس او متناسب با همکارانش باشد و به گونه ای در محل کارش حاضر شود که مطابق شأن معلمی او باشد بنابراین شأن از یک سو جنبه اعتباری دارد و از سوی دیگر ممکن است جنبه واقعی داشته باشد و احتمال دارد هر دو جنبه در یک فرد جمع باشد و احتمال دارد یکی از این جنبه ها برای فرد شأنیت درست کند. در هر صورت وقتی گفته می شود مرد وظیفه دارد شرایط زندگی را مطابق شأن همسرش فراهم کند منظور این است که مرد باید موقعیت همسرش را از نظر خانوادگی و شخصیتی در نظر بگیرد و شرایطی را برای او به وجود آورد و امکاناتی را فراهم کند که با وضعیت قبلی او که در خانه پدر بوده خیلی متفاوت نباشد و زن بتواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد و در مقابل خانواده خودش احساس شکستگی نکند و به همین دلیل گفته می شود هنگام انتخاب همسر سعی کنید با خانواده ای وصلت کنید که آن خانواده از نظر اجتماعی، اقتصادی و سایر جهات در سطح خانواده شما باشند مثلا دختری در خانواده ای زندگی می کرده که از نظر لباس معمولا لباس های ارزشمند (از نظر قیمت) و مرغوب می پوشیده و در مجموعه خانواده و حتی فامیل پوشیدن این گونه لباس ها یک امر عادی است الان که او وارد خانه شوهر شده انتظار دارد خیلی با وضعیت قبلی خود فاصله نگیرد و پوشیدن برخی لباس های ارزان قیمت و نامرغوب را کسر شأن خودش می داند. شأنیت همانطور که گفته شد یک امر عرفی است که ریشه یا در اعتباریات و مجعولات دارد و یا ریشه در واقعیات دارد در هر صورت مراعات اینگونه امور عرفی باعث سازگاری و وفاق بیشتری می شود و در استحکام روابط خانوادگی مؤثر است. البته مراعات همه این امور به میزان تمکن شوهر بستگی دارد اگر مرد واقعا از نظر مالی توانایی دارد باید شرایط زندگی همسرش را در حد شأن او فراهم کند و زن نیز باید توجه داشته باشد که انتظارات خود را در حد توانایی همسرش قرار دهد تا فشاری بیش از حد متعارف به شوهرش وارد نشود. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که گاهی اوقات شأنیت خانمی به دلیل وضعیت خانوادگی قبلی اش به وجود آمده و گاهی اوقات نیز بعد از ازدواج و در خانه شوهر شأنیت جدیدی پیدا می کند مثل این که این خانم با ادامه تحصیل مراحل و مراتبی را طی می کند و مثلا مهندس می شود یا پزشک، معلم یا نماینده مجلس می شود. هر کدام از این موقعیت های علمی، اجتماعی و سیاسی که زن پیدا می کند شأنیت جدیدی را به وجود می آورد و مرد باید در صورت تمکن امکاناتی متناسب با شأن او فراهم کند مثلا خانمی پزشک شده است وقت او بسیار ارزشمند شده به گونه ای که در لحظه ای از آن می تواند به بیماری کمک کند و جان انسانی را نجات دهد. اگر این خانم از شوهر خود بخواهد که برای کارهای منزل فردی را استخدام کنند تا کارهای روزمره مثل نظافت خانه و تهیه غذا و… را انجام دهد این خواسته گزافی نیست زیرا موقعیت حرفه ای و شغلی او چنین اقتضایی دارد یا خانمی معلم است وضعیت لباس او باید متناسب با شأن معلمی او باشد چنین خانمی باید حداقل یک دست لباس بیشتر از آن خانمی که چنین مسؤولیتی را ندارد داشته باشد چه این که لباسی که زن داخل خانه و برای شوهر خود می پوشد ممکن است متناسب با حرفه معلمی نباشد زیرا این خانم به عنوان یک معلم الگوی دانش آموزان است باید هم طرز لباس پوشیدن او و هم نوع لباسش متناسب با معلمی باشد در حالی که یک خانم خانه دار یک لباس برای داخل خانه و یک لباس برای مجالس رسمی مثل مجالس جشن و عروسی فقط نیاز دارد همین طور سایر امکانات باید متناسب با شأن خانم باشد. البته باید توجه داشت که شؤونات اعتباری ذاتا ارزش آفرین نیست و هرگز دلیل برتری فردی بر فرد دیگر نمی باشد و ارزش انسان به ایمان و کمالات واقعی است که با افعال اختیاری خود کسب کرده است و اگر تأکید می شود روی شؤونات صرفا به خاطر این است که از برخی تنش ها جلوگیری شود و گاهی اوقات نیز خود آن شأنیت اقتضاآتی دارد که رعایت آن اجتناب ناپذیر است.

دکمه بازگشت به بالا