بیان ویژگی های داماد در خواستگاری

پرسش : آیا در مورد ازدواج واجب است که خانواده داماد از نماز ها و یا عبادات داماد چیزی بگویند آیا این کار ریا نیست و یا خودنمایی؟
پاسخ : در انتخاب همسر لازم است انسان تحقیق و بررسی کافی و اطمینان بخشی داشته باشد. طبیعی است خانواده دختر و خصوصا شخص دختر باید از وضعیت اعتقادی، اخلاقی و میزان پایبندی خواستگار دخترشان اطلاع داشته باشند تا به دامادی او رغبت پیدا کنند. یکی از راه های کسب اطلاع این است که از زبان خانواده پسر درباره او تحقیق کنند. بنابراین اگر گفتن وضعیت مذهبی واعتقادی داماد به منظور شناساندن او باشد، ریا و خودنمایی محسوب نمی شود و ضرری به عبادات فرد نمی زند مگر آن که افراط و زیاده روی کنند و مواردی که لزومی به ذکر آن نیست را بیان نمایند. و به طور کلی بیان مطالبی که به شناخت بیشتر طرفین ازدواج نسبت به یکدیگر می شود نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم است.

دکمه بازگشت به بالا