مادرم موجب ناراحتی من شده است تکلیف چیست

پرسش : لطفا فهرستی از کتابهایی که در زمینه بحران اخلاق در غرب منتشر شده بخصوص از نویسندگان غربی آنها را نام ببرید؟
پاسخ : T}الف – کتب:{T – عصر امام خمینی، میر احمد رضا حاجتی، بوستان کتاب قم ، 1382 – تجارت شیطانی، ایرج تبریزی، تهران، کیهان، 1379 – لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1377 – فرهنگ و مسیحیت در غرب، محمد رضا کاشفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر تهران، 1380 – انسان و بحران، آرتگا ای گاست، خوسه، ترجمه احمد تدین، تهران، علمی و فرهنگی، 1376 – افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران، مازیار، 1380 – تکنوپولی، پست من نیل، ترجمه صادق طباطبایی، تهران، سروش، 1372 – خارج از کنترل، برژینسکی، زی بیگنو، ترجمه عبدالرحیم، نوه ابراهیم، تهران، اطلاعات 1372 – بحران جامعه مدرن، سید علی اصغر کاظمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377 – موج سوم، ناظر، الوین، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم، 1371 T}ب – مقالات:{T – بنیان های متزلزل، فوکویاما، فرانسیس، ترجمه محمد رضا ظفری، سایت باشگاه اندیشه – محدودیت های ماتریالیسم،ساموئل سان، روبرت، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 9، فروردین 1383 – افول اخلاق آمریکایی فرهنگ کلبیون، استیورز، ریچارد، ترجمه طاهر رحمانی، نشریه غرب در آینه فرهنگ، ش 22 T}ج – سایت های فرهنگی مفید:{T – سایت باشگاه اندیشه که حاوی مقالات بسیار مفیدی در این زمینه است: www.bashgah.net – سایت کانون: www.canoon.org – سایت آوینی: www.aviny.com – سایت احیا: www.ehyaa.net

دکمه بازگشت به بالا