چرا حرام زاده ارث نمی برد

پرسش : شنیده ام که حرام زاده ارث نمی برد دلیل چیست؟ شاید حرام زاده بخواهد مومن و مسلمان باشد؟
پاسخ : اسلام ارث فرزندان را متعلق به کسانی می داند که رابطه نسبی بین وارث و مورث وجود داشته باشد و طبقات مختلف وارثان نیز در متون دینی و فقهی به تفصیل بیان شده اند. اما حرام زاده از نظر شرعی هیچ رابطه نسبی با زانی و زانیه ندارد زیرا بین زانی و زانیه عقدی واقع نشده، قراردادی منعقد نگشته است تا لوازم آن نیز تابع عقد و قرارداد باشد بنابراین ملاک و معیار در ارث، ارتباط نسبی است نه خوب بودن و بد بودن یا مؤمن و مسلمان بودن مولود نامشروع. به علاوه این که محروم بودن فرزند نامشروع از ارث و دیگر حقوق، مکانیزمی است برای مهار عمل شنیع فحشاء تا اگر کسی قصد چنین عملی را داشت با توجه به عواقب سوء آن، منصرف گردیده و تن به این کار ندهد. اما این که فرزند حاصل از عمل مزبور چرا باید محرومیت بکشد باید گفت که: اولا، دارایی انسان تنها از طریق ارث و میراث نیست بلکه یکی از راه ها این است. ثانیا، اگر شخص واقعا با مشکل مواجه است و هیچ راهی برای امرار معاش و تأمین زندگی برای او وجود ندارد در اسلام بحث تکفل اجتماعی مطرح است و آن این است که نظام اسلامی وظیفه دارد به چنین اشخاصی توجه نماید و سرپرستی آنان را تا رسیدن آنها به وضعیت مطلوب به عهده بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا