چرا در فیلم های چهره امامان و پیامبر نشان داده نمی شود

پرسش : چرا در فیلم های ما چهره ائمه نشان داده نمی شود اما هالیود می آید مصائب مسیح را می سازد و به طور طبیعی و معمولی حضرت مسیح(ع) را نشان می دهد و فیلمی بسیار موثر می سازد آیا این گونه نشان دادن مؤثر نیست؟
پاسخ : فرق پیامبر اسلام(ص) و امامان(ع) با پیامبران گذشته برای مردم جامعه در این است که مردم به طور معمول سالانه به زیارت پیامبر و امامان(ع) می روند و ایفای نقش یک بازیگر، چه بسا چهره ای از امام و پیامبر(ص) را در ذهن ها ترسیم کند که در هنگام زیارت آن چهره غیر واقعی و غیر مصون از خطا و اشتباه در ذهنشان مجسم شود. بدیهی است چنین تصوری از ارتباط معنوی زائران می کاهد و به مقام ملکوتی امامان(ع) صدمه می زند، لذا هر چند نشان دادن چهره امامان(ع) در فیلم ها از جهاتی می تواند مؤثر و مفید باشد ولی این فایده و تأثیر وقتی قابل توجه است که آثار تخریبی و ضد ارزشی در بر نداشته باشد و از همه جهات دارای تأثیر مثبت و عمیق باشد و صرف مفید و مؤثر بودن عملی از برخی جهات نمی تواند دلیل بر مثبت بودن کامل آن باشد.

دکمه بازگشت به بالا