چرا مرد مسلمان نمی تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند

پرسش : چرا مرد مسلمان نمی تواند با زنی که غیر مسلمان یا غیر اهل کتاب است ازدواج کند و همچنین چرا نمی تواند با اهل کتاب ازدواج دائمی کند؟
پاسخ : ممنوعیت یا محدودیت ازدواج با بیگانگان از احکامی که در همه شرایع الهی و حتی در قوانین حقوقی بسیاری کشورها با تفاوت های اندکی وجود دارد. از بین ادیان آسمانی، آیین یهود سخت تر از دیگر ادیان است و در بخش های مختلفی از کتاب تورات با شدیدترین لحن یهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده و آن را ازگناهان کبیره معرفی نموده است. از عبارات تورات بر می آید که یهودیان به دو علت ازدواج با غیر یهودی را جایز نمی دانستند. 1. تأثیر سو اعتقادی چنین ازدواج ها و از دست دادن اصالت اعتقادی 2. از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی سخن گفتن به زبان عربی اما از نظر دین اسلام که گرایش های نژادی و ناسوینالیستی در آن وجود ندارد و ملاک برتری تقوای الهی دانسته شده است. و حفظ اصالت های خانوادگی است V} (ابراهیمی، محمد ، ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی، دفتر تبلیغات اسلامی، 33-32){V هم چنان که در بخشی از ِآیه سوره بقره می خوانیم «و با زنان مشرک و بت پرست، تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید… آن ها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت…» از این بخش آیه سه نکته در مورد ممنوعیت ازدواج با بیگانگان فهمیده می شود. 1.ازدواج پایه اصلی تکثیر نسل و پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است و محیط تربیتی خانواده در سرنوشت فرزندان ، فوق العاده مؤثر است بدیهی است که ازدواج با بیگانگان در سوق دادن فرزندان به بی اعتقادی نقش اساسی را بازی می کند. 2. شرک خمیر مایه انواع انحراف ها و در واقع آتش سوزانی است ، هم در این دنیا و هم در آخرت لذا اسلام اجازه نمی دهد که مسلمانان، خود یا فرزندانشان را در این ، آتش بیفکنند. 3. مشرکان که افراد بیگانه از اسلامند اگر از طریق ازدواج به خانه های مسلمانان، راه یابند، جامعه اسلامی گرفتار هرج و مرج و دشمنان داخلی می شود.V} (ایت الله مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه، ج 2، ص 133){V روشن است که علل یاد شده در ممنوعیت ازدواج بامشرکان در اهل کتاب با شدت کمتری وجود دارد از این رو تنها به مردان مسلمان اجازه عقد موقت با زنان اهل کتاب داده شد. 4. علاوه بر آن که وقتی علاقه دو نفر آنچنان به هم زیاد باشد که بخواهند یک عمر با هم زندگی کنند و مستحکم ترین رابطه را با هم براقرارکنند چطور در اساسی ترین مسأله زندگی که جهان بینی است اختلاف نظر دارند. اعتقاد انسان مبنای رفتار و عمل انسان می باشد چطور دو نفر با دو مرام و اعتقاد صددرصد ضد هم می توانند با هم تفاهم داشته باشند نتیجه چنین ازدواجی عدم تفاهم روحی در منزل ، در تربیت فرزند و در رفتار اجتماعی است و یا خطر انحراف عقیدتی و استحاله فکری .

دکمه بازگشت به بالا