معرفی کتاب جهت افزایش اطلاعات عمومی در زمینه معارف اسلامی

پرسش : به نظر شما چه کتاب هایی را در این سن جهت افزایش اطلاعات عمومی در زمینه معارف اسلامی مطالعه کنم؟
پاسخ : در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد بهتر آن خواهد بود که زمینه های خاصی که علاقه مند هستید مطالعاتی داشته باشید مشخص فرمایید تا به طور تخصصی تر در آن زمینه ها کتاب هایی خدمتتان معرفی شود زیرا انگیزه افراد در مطالعه و در هر کاری تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر حوزه علاقه فرد است بنابراین اگر ذوق و علاقه خودتان را بیان فرمایید ما بهتر می توانیم به شما کمک کنیم، در عین حال به خاطر خالی نبودن عریضه کتاب های زیر را معرفی می کنیم: الف) مجموعه معارف قرآن، نوشته استاد مصباح یزدى، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (این مجموعه تا به حال مشتمل بر چندین عنوان کتاب منتشر شده است که عبارتند از خداشناسى، کیهان‏شناسى، انسان‏شناسى، راهنماشناسى، راه‏شناسى، قرآن‏شناسى، اخلاق در قرآن، حقوق و سیاست در قرآن مى‏باشد که بعضى از این عناوین مثل اخلاق در قرآن شامل سه جلد مى‏باشد). ب ) مجموعه تفسیر موضوعى، آیت‏الله جوادى آملى (این مجموعه نیز عناوین مختلفى مثل قرآن در قرآن، توحید، معاد در قرآن، سیره پیامبران در قرآن، سیره رسول اکرم(ص) در قرآن و… را در بر دارد. ج ) کتاب‏هاى شهید مطهرى هم نزد شما شناخته شده است. د ) آموزش کلام اسلامى، دکتر سعیدى مهر که مشتمل بر یک دوره عقاید استدلالى است. ه ) مجموعه کتاب‏هاى استاد شجاعى که بسیار جذاب و دقیق نگاشته شده ایشان از شاگردان برجسته مرحوم علامه طباطبایى مى‏باشند کتاب‏هاى چاپ شده ایشان دو جلد در زمینه اخلاق نظرى و عملى (که بسیار زیبا و سودمند است) دو جلد معادشناسى (با تکیه بر قرآن) و 5 جلد در موضوعات مرگ و برزخ و قیامت (که در عین اختصار بسیار دقیق مى‏باشد) وعناوینى دیگر مى‏باشد. کتاب‏هاى ایشان توسط انتشارات سروش و یا کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ گشته است.

دکمه بازگشت به بالا