راههای تقویت فن بیان

پرسش : عواملی که «رشد قوه بیان» را تسهیل می کند را توضیح دهید.
پاسخ : برای موفقیت در این مورد, توجهتان را به نکات زیر جلب می کنیم: 1- زیاد مطالعه کنید تا با واژه ها و کلمات و جمله بندی های مختلف بیشتر آشنا شده و هنگام نیاز از آن استفاده کنید و سطح قدرت و توان خود را بالا ببرید. 2- با دوستان و نزدیکان سرسخن را باز کنید و درباره یکی از موضوعات روز و عمومی صحبت کنید و یا درباره نقطه نظرات دیگران فعال برخورد کنید و اظهار نظر نمایید تا با روش و روحیه مواجهه با دیگران آشنا شوید و توان روانی و روحی شما بالا برود. 3- سعی کنید در کلاس درس درباره یکی از موضوعات رشته تحصیلی و مواد درسی خود, مطالعه بیشتری انجام داده و در قالب کنفرانس و یا سوئال و جواب , مطالب گردآوری شده را به دیگر دانشجویان منتقل کنید. 4- کتاب هایی که درباره سخن و سخنوری و فن ایراد سخنرانی نوشته شده است مطالعه کنید. مانند ‹‹آیین سخنرانی, دیل کارنگی›› انتشارات پیمان و نیز سخن و سخنوری , نوشته مرحوم فلسفی . 5- برای سخنرانی کردن و روان صحبت کردن با دیگران , سعی کنید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید که لازمه آن تسلط داشتن بر موضوع سخن است . که باید این اهرم را در اختیار داشته باشید و بعد از آن در برابر هر ذهنیتی که به شما ناتوانی را القا می کند ایستادگی کرده و بلکه خود را کاملا” مسلط و توانا بشمارید و همین اوصاف را به خود تلقین کنید و با خود بگوئید من توانا, قادر, مسلط بر خود, سخنرانی ماهر و زبردست هستم و تحت تائثیر جو و محیط و ایرادات دیگران و حتی مزاحمتهای شنوندگان قرار نمی گیرم و… . 6- کارهای نخستین را از اقدامات کوچک تر آغاز کنید و سنگ بزرگ برندارید پر واضح است که هر فعالیت را باید از کارهای کوچک شروع کرد تا جرائت و توانایی شما بالا برود. 7- به هنگام ارائه سخن به فعالیت های دیگران (چه پسندیده چه ناپسند) توجه نکنید و تمام اهتمام خود را متوجه انجام سخنرانی خود نمائید و در همین حال که خونسردی خود را حفظ می کنید به دیگران توجه نداشته و توجه خود را به عمل خود معطوف دارید. 8- سخنرانی خود را از موضوعات کوچک, کاملا” در دسترس , آسان , مورد علاقه و رغبت خود و با سابقه علمی قبلی انتخاب کنید تا از ادامه آن احساس غربت و بیگانگی نکنید. 9- قبل از پرداختن به سخنرانی مدتی با خود تمرین کنید و همان سخنان را در ذهن مرور کنید. 10- همیشه از راهنمایی علمی افراد آشنا با مطلب بهره بگیرید و قبلا” از آنها مشورت بگیرید. 11- با توجه به این که بیان ارتباط با قوه تفکر و توانایی های شناختی و عقلی انسان دارد سعی کنید علاوه بر آنچه به عنوان راهکار در بالا به آنها اشاره شد تفکر منطقی خود را تقویت کنید هر چه شما بیشتر اهل یک تفکر منطقی باشید قوه بیان شما نیز از آن بهره مند شده رشد بیشتری پیدا می کند زیرا بیان خوب و رشد یافته همواره نیازمند یک پشتوانه فکری و منطقی قوی است.

دکمه بازگشت به بالا