مرکز و مرجع ازدواج موقت

پرسش : درباره متعه و روش های یافتن اینطور کسانی آیا مرجعی هست یا خیر؟
پاسخ : در این زمینه ما مرکزی یا مرجعی را نمی شناسیم در عین حال توجهتان را به این مطلب جلب می کنیم: مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریک کاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راه‏هاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى‏دانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده، لیکن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست. به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است و باید، بنابراین هر کسى از افراد واجد شرایط ازدواج موقت مى‏تواند از شخصى خواستگارى کند و براى مدتى موقت مانند چند ساله دوران تحصیل، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشکل ایجاد نموده آن است که غالب افراد، ازدواج موقت را با کامیابى آنى اشتباه گرفته‏اند و همین مسأله سبب شده که این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد. همچنین علت جا نیفتادن این مسأله در جامعه، تأثیر از تبلیغات سوئى است که بیش از یک قرن در جامعه ما توسط غربگرایان تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه کرده است.به گونه‏اى که گاه روابط نا مشروع با تسامح نگریسته مى‏شود ولى به ازدواج موقت با دیدگاه دیگرى برخورد مى‏شود. مسأله از چند جهت دچار مشکل است. 1- از نظر فرهنگى جامعه ما هنوز ظرفیت پذیرش این حکم الهى را به نحو شایسته پیدا نکرده است. 2- از نظر بهداشتى و سیستم قانونى، پیش بینى‏هاى لازم براى آن صورت نگرفته است. 3- از نظر حقوقى ساز و کار مناسب براى پیشگیرى از سوء استفاده برخى اشخاص مستلزم همایش‏ها یا نشست‏هاى علمى اساتید جامعه‏شناسى، روان‏شناسى و حقوقى و فقهاء است. براى حل این مشکلات مى‏بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا این جوانان از آسیب شیاطین مصون بماند. به هر حال امید آن داریم که با روشن شدن این مسائل و کار فرهنگى زمینه اجراى مناسب این حکم قرآنى و سنت پیامبر(ص) در جامعه فراهم گردد و ما بى‏توجهى‏ها را به حساب اسلام نگذاریم.

دکمه بازگشت به بالا