خصوصیات یک زن خوب

پرسش : لازمه یک خانم خوب بودن در دوران تجرد و بعداً تأهل چیست (خصوصیات بارز و خوب)؟
پاسخ : سخن در این زمینه زیاد است ولی بهتر آن است که ویژگى مؤمنان و بندگان خوب خدا را در دو ساحت فردى و اجتماعى با توجه به آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت(ع) برای شما شمارش کنیم: T}1ـ فردى:{T 1ـ1ـ توکل بر خدا (انفال / 2). 2ـ1ـ هنگام یاد خدا قلبشان ترسان و لرزان (انفال / 2، توبه / 51). 3ـ1ـ محافظت بر اداء فرایض خصوصا نماز (مؤمنون / 9). 4ـ1ـ عفت و پاکدامنى (مؤمنون / 5). 5ـ1ـ خشوع در نماز (مؤمنون / 2). 6ـ1ـ رویگردانى از امور لغو و بیهوده (مؤمنون / 3). 7ـ1ـ افزایش ایمان هنگام شنیدن آیات الهى (انفال / 2). T}2ـ اجتماعى{T 1ـ2ـ امر به معروف و نهى از منکر (توبه / 71، آل عمران / 114). 2ـ2ـ تأمین حوائج مادى دیگران (توبه / 71، انفال / 3). 3ـ2ـ تعاون و همیارى با برادران ایمانى (توبه / 71). 4ـ2ـ تواضع با مردم (فرقان / 63). 5ـ2ـ پیشى گرفتن در انجام امور خیر (مؤمنون / 59). 6ـ2ـ عدم طرح دوستى با کافران (مجادله / 22). 7ـ2ـ کوشش در امانتدارى (مؤمنون / 8). 8ـ2ـ وفاى به تعهدها و قراردادها (مؤمنون / 8). 9ـ2ـ اطاعت از رسول خدا(ص) (انفال / 1). امام صادق(ع) در یک روایت 8 ویژگى براى مؤمن ذکر فرموده‏اند: 1ـ به هنگام شداید و سختى‏ها سنگین و آرام، 2ـ در برابر گرفتاریها و آزمونهاى ناخوش‏آیند دنیا بردبار، 3ـ به هنگام وسعت روزى و آسایش سپاسگذار و شاکر، 4ـ به همان اندازه از روزى که خداوند متعال به او ارزانى داشته قانع و راضى، 5ـ به دشمنان ستم و تجاوز ننماید، 6ـ بارش را به دوش دوستان نیفکند و یا آنکه به خاطر عوالم دوستى بار گناه آنان را به دوش نکشد، 7ـ بدنش در طاعت از خداوند و خدمت به خلق، در رنج و سختى است، 8ـ مردم از ناحیه او در آسایش و آرامش خاطرند، در پایان فرمود: علم یار و همدم مؤمن، حلم و بردبارى وزیر، راهبر و مشاور او، عقل و خرد فرمانرواى اعمال او. رفق و مدارا برادر و بازوى او و احسان و نیکوکارى پدر دلسوز و مهربان اوست V}(سفینه البحار، ج 1، ص 37){V. به هر روى مؤمن حقیقى عالَمى بى منتهاست. P}الحذر اى مؤمنان کآن در شماست{E}در شما بس عالم بى منتهاست{P P}جمله هفتاد و دو ملت در تو است{E}وه که روزى آن بر آرد از تو دست{P V}(مثنوى / 1 / 3287 ـ 3288){V براى آشنایى بیشتر با صفات و ویژگى‏هاى عملى مؤمنان خطبه همام در نهج البلاغه را مطالعه فرمایید. با توجه به آنچه از زبان آیات و روایات برای شما بیان شد و با توجه به این که در دوران تجرد و تحصیل علم به سر می برید، وظیفه اصلی هر جوان دانشجو تحصیل دانش و تقویت توان علمی خود در همان رشته تحصیلی اش است. جامعه کنونی ما بیش از هر چیز به نیروی انسانی متعهد و متخصص نیازمند است. امید است با اراده ای محکم و قوی و استفاده از موقعیت خوب و فراغت نسبتا مناسبی که دارید از هیچ گونه تلاشی برای گسترش توان علمی خود دریغ نورزید. شکی نیست در کنار آن و همدوش با این تحصیل علم و رشد آن، حفظ و تعمیق بعد معنوی باید سرلوحه برنامه ها و فعالیت ها قرار گیرد زیرا هر کدام در جای خود از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است و رشد و تقویت همزمان آنها امری ضروری و لازم به نظر می رسد و برای رسیدن به قله کمال و رشد هر دو بال علم و ایمان ضروری است و فقدان هر کدام باعث کجروی و انحراف.

دکمه بازگشت به بالا