چگونه خدا را شاهد بر اعمال خود ببینیم

پرسش : چگونه انسان می تواند به مرحله حضور برسد و همیشه خدا را شاهد اعمال خود ببیند و از ارتکاب معصیت حیا داشته باشد؟
پاسخ : به مرتبه حضور کامل رسیدن نیاز به مجاهدت نفس فراوان و طولانی دارد و باید قدم به قدم به سمت انجام واجبات و ترک محرمات پیش رفت و یکی از راه های آن شناخت خداوند است. اگر کسی واقعا بداند که خداوند بصیر و بیننده است بلکه علیم است و از دل ما نیز خبر دارد و برای او آشکار و پنهان یکسان است این علم و آگاهی اگر به مرحله باور برسد موجب می شود انسان هیچ گاه خود را دور از محضر خداوند نبیند و شناخت خداوند و صفات او نیاز به مطالعه و تفکر و استمداد جستن از خداوند و یاری گرفتن از علمای ربانی دارد. در مرحله بعدی استفاده از لقمه حلال و اجتناب از خوردن غذاهای حرام یا مشکوک و زندگی در جامعه و محیط سالم و معاشرت با دوستانی که انسان را به یاد خدا بیندازند از عوامل مؤثر در این مسأله می باشند.

دکمه بازگشت به بالا