اگر نماز ستون دین پس چرا فروع دین است

پرسش : اگر نماز ستون دین است پس چرا در فروع دین مطرح شده است؟
پاسخ : نخست باید دانست که حیطه اصول دین، «اعتقاد و ایمان» است و حیطه فروع دین «عمل و تکالیف شرعى» است. و از آن جا که «نماز» از اعمال مهم شرعى است در فروع از آن یاد مى‏شود. براى توضیح بیشتر توجه شما را به چند نکته جلب مى‏کنیم. 1ـ در فرهنگ اسلام اصالت با اعتقاد و ایمان است و ارزش عمل آن هنگامى است که از اعتقاد صحیح منشاء گرفته باشد. برخلاف نظریه عمل گرایان (پراگماتیسم) که اصالت را تنها به اعمال مى‏دهند. از این‏رو در اسلام از اعتقادات به عنوان اصول دین یاد شده است. 2ـ میان اعتقاد و عمل رابطه تنگاتنگ و به گونه دور تصاعدى وجود دارد. به گونه‏اى که هر چه اعتقاد و ایمان عمیق‏تر باشد عمل نیک بیشتر و قوى‏تر بروز مى‏کند و هر چه اعمال نیک بیشتر باشد آدمى لذت حقیقت اعتقاد و ایمان را بیشتر مى‏چشد و باور او تقویت مى‏شود. A}الیه یصعدُ الکَلِمُ الطّیّبُ والعملُ الصّلِحُ یَرفَعُهُ{A؛ سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى‏رود و کار شایسته به آن رفعت مى‏بخشد(V}فاطره، آیه‏ى 10{V). 3ـ از آن جا که «نماز» مانع بسیارى از گناهان و ناهنجارى‏ها مى‏شود و تداوم نماز موجب تداوم ارتباط با خداوند و حفظ بنیان‏هاى اعتقادى مى‏شود. از نماز به عنوان ستون دین یاد شده است.

دکمه بازگشت به بالا