علت روی آوردن جوانان به اعتیاد

پرسش : علت روی آوردن جوانان به اعتیاد را بیان کنید؟
پاسخ : در پاسخ این سؤال، به صورت کلى و خلاصه این امر را مى‏توان به لحاظ جامعه‏شناسى پاسخ گفت: الف) سطح عوامل اجتماعى کلان؛ یعنى عواملى که مى‏تواند در سطح کلان جامعه مؤثر واقع شود مى‏توان از عوامل ذیل یاد کرد: 1- شهرنشینى و شهرگرایى. 2- محلات شهرى. 3- حاشیه‏نشینى (در متن جامعه نبودن). 4- سیاست‏هاى جهانى استکبار. 5- نظام سرمایه‏دارى جهانى. 6- موقعیت استراتژیک کشور (مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا). 7- قشربندى و طبقات اجتماعى (برخى طبقات، اعتیاد برایشان نوعى ژست و عادت است). ب ) سطح عوامل اجتماعى خرد؛ یعنى عواملى که در سطح خرد و بر روى برخى از افراد مؤثر است: فقر و نیاز مادى، رفاه زدگى، گروه همسالان، نوع شغل، نابسامانى‏هاى خانوادگى، رسانه‏هاى گروهى، اوقات فراغت، بیکارى، نابرابرى شرایط اجتماعى، فساد و فحشاء. ج ) سطح عوامل فردى و شخصى؛ میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: – ضعف اعتقادات مذهبى. – سست شدن سنت‏هاى مفید اجتماعى. – گروه‏هاى سنى ویژه. – فقدان نزدیکان و والدین. – شکست در زندگى. – فقر علمى و آگاهى. – ناراحتى‏هاى روانى. براى آگاهى بیشتر ر.ک: نشریه اصلاح و تربیت شماره 73 و 74، مقاله «اعتیاد جوانان از دیدگاه جامعه‏شناسى»، نعمت‏الله تقوى.

دکمه بازگشت به بالا