وظیفه ما نسبت به مشاجره پدر و مادر با یکدیگر

پرسش : با والدینی که همیشه با هم مشاجره می کنند،چگونه باید رفتار کرد ؟
پاسخ : معمولاً فرزند به خاطر جایگاهى که در خانواده دارد کمتر مى‏تواند مستقیماً روى والدین خود تاثیرگذار باشد، ولى مى‏توان به طور غیرمستقیم مشاجرات آن‏ها را کاهش داد: الف) از فرد واسطه‏اى که مورد اعتمادشان هست کمک گرفته و بخواهید که به والدینتان روش گفتگو را به آن‏ها بیاموزد. ب) گاهى با لطیفه‏اى زیبا و خوشمزه، از ادامه‏ى مشاجرات بین آن‏ها جلوگیرى کنید و آن‏ها را از این گونه رفتار بازشان دارید. ج) در صورتى که اهل مطالعه و کتاب هستند کتاب‏هایى را که در این زمینه نوشته شده تهیه کنید و در دسترس آن‏ها قرار دهید (بدون این که آن‏ها متوجه قصد و نیت شما شوند). د) از برخى نوارهاى سخنرانى و یا برنامه‏هاى تلویزیونى و رادیوئى استفاده کرده و آنان را به گوش دادن و تماشاى این برنامه تشویق و ترغیب کنید. در عین حال روابط عاطفى و احترام گذاشتن به آنها را هرگز فراموش نکنید و گمان نکنید با این رفتارشان وظیفه فرزندى شما که همان کمک کردن و احترام گذاشتن به آنهاست کاهش مى‏یابد. ه) به طور جداگانه از زبان هر یک از والدین پیش دیگرى تعریف و تمجید کنید و اظهار ارادت و محبت باطنى هر یک از والدین به دیگرى را منتقل نمائید.

دکمه بازگشت به بالا