پیدا کردن دختران برای صیغه

پرسش : میدانیم که تنها راه شرعی ارضا غریزه جنسی قبل از ازدواج صیغه می باشد چگونه می توان چنین دخترانی را پیدا کرد ؟
پاسخ : مانیز بر این باوریم که جوانى دوران بحران جنسى است و این غریزه فشار روحى و جسمى زیادی را به جوانان وارد مى‏سازد و باید موانع غیرمنطقى ارضاى مشروع این غریزه، از میان برداشته شود. مشکلات فراوانى از ازدواج به موقع جلوگیرى مى‏کند بیشتراین مشکلات در فرهنگ عمومى جامعه ریشه دارد و ارضاى طبیعى و مشروع یکى از نیرومندترین غرایز را دشوار نموده است . یکى از راه حل‏ها ایجاد تغییر بنیادى در فرهنگ جامعه و ساختار فکرى مردم در این زمینه است تا با روشنگرى و بیان مسائل و برنامه ریزى عمومى در جامعه این مشکل مرتفع گردد . حل عمومى این مشکل برنامه‏ریزى دقیق و سرمایه گذارى کلانى را مى‏طلبد، که امید است مسؤولین نسبت بدان اهتمامى بیش از پیش بورزند. در بعد فردى نیز بر این باوریم که جوانان سعى کنند با مشورت خانواده خود، فرد مناسبى را شناسایى و در صورت قبول، وى را عقد کرده و ازدواج را تا مدتی به تأخیر بیندازید. این مسأله باعث مى‏شود که در حال حاضر گرفتار مخارج سنگین ازدواج نشوند و در عین حال از مزایاى شیرین دوران نامزدى – که از بهترین ایام زندگى است – برخوردار شوند. افزون بر آن در این مدت پختگى بیشترى براى تشکیل خانواده کسب نموده و کم کم مى‏توانند در کنار درس، کارى نیز دست و پا کنند و براى تشکیل یک زندگى ساده و ابتدایى آماده شوند. اما در صورت نبود امکانات ازدواج، قرآن مى‏فرماید: «ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتى یغنهم‏الله من فضله»، V}(نور ، آیه 33).{V خداوند در این آیه، دستور به عفاف و عفت نفس مى‏دهد و این بهترین شیوه و روشى است که با به کار بستن آن روح ایمان و تقوا در انسان پرورش مى‏یابد و سبب تقویت اراده و تسلط بر نفس مى‏شود و روحیه عفت در انسان زنده مى‏گردد. بر این اساس باید به عرض برسانیم که روی آوری به صیغه هرگز برای کسی که هنوز تجربه ی ازدواج ندارد صحیح نیست و او را از ازدواج موفق دور می سازد و زمینه ی بهره مندی از نسل پاک و سالم را به روی آدمی سد می سازد . پس راهکار اول همانا عفت ورزی و پاک نگهداشتن دیده و دل از عوامل انحراف انگیز و در قدم دوم فراهم نمودن زمینه های ازدواج بهمراه تاخیر در فرزند آوری و …. است . البته عمل به سفارش‏هاى زیر، مى‏تواند مشکلات روحى و اخلاقى را تا رسیدن به هدف عالی مرتفع سازد : 1- سعى و کوشش در انجام وظایف و واجبات دینى. 2- خواندن نماز با حضور قلب و در اول وقت. 3- گرفتن روزه مستحبى به ویژه دوشنبه و پنجشنبه هر هفته و در صورت ناتوانی گرفتن روزه اخلاقی و خالی نگهداشتن شکم از طعام و هرگز پر نخوردن. 4- تلاوت قرآن به ویژه بعد از نماز صبح و تأمل و اندیشه در آیات قرآن. 5- اجتناب از تنهایی ذهنی و فیزیکی و مشغول نمودن ذهن به افکار متعلق به جنس مخالف . 6- حتى المقدور سعى در خواندن نماز شب. 7- سحر خیزى. 8- شرکت در ورزش‏هاى فردى و دسته جمعى. 9- تنظیم برنامه براى تمام شبانه روز و پر کردن اوقات فراغت با برنامه‏هاى صحیح و سودمند. 10- شرکت در فعالیت‏هاى مذهبى و اجتماعى. 11- پرهیز از نگاه نامشروع به افراد نامحرم. امام صادق(ع) فرمود: «نگاه پس از نگاه، در دل بیننده شهوت را مى‏انگیزاند» و باز فرمود: «نگاه، تیرى از تیرهاى شیطان است، چه بسا نگاهى که اندوه‏هاى دراز در پى دارد»، V}(وسائل‏الشیعه، ج 14، ص 138 و 139).{V 12- عدم معاشرت و دوستى با افرادی که نقل کلامشان سخن از ازدواج و مباحث مربوط به آن است – تا چه رسد به افرادی که دچار انحراف هستند.لذا باید در پی انتخاب دوستان مؤمن و سالم باشید. 14- به یاد خدا بودن در همه اوقات. 15- کنترل افکار و پرهیز از اندیشه های شهوت انگیز.

دکمه بازگشت به بالا