اثرات نماز بر روح و روان انسان

پرسش : اثرات معنوی نماز بر روح و روان انسان (نماز از نظر روان شناسی )چیست؟
پاسخ : نماز هر کسی تابع میزان معرفت و شناخت اوست و چون معرفت و ایمان افراد با هم متفاوت است، نمازهای آنها و آثار آن نمازها نیز مختلف است. ولی به هر حال هیچ نمازی بدون اثر نمی باشد هر چند میزان آن آثار کاملا متفاوت است. انسان با ایمان باید بکوشد با تمرین و تصمیم و اراده قوی به نمازش عمق و شور و حال ببخشد و با مطالعه کتاب هائی که در این موردنوشته شده و اسرار و نکات ظریف نماز را بیان کرده اند و نیز مطالعه شرح حال بزرگانی که به نماز عشق می ورزیده اند و نماز آنها نمونه ای از معراج مؤمن بوده به تدریج و کم کم بر حضور و توجه در نمازش بیفزاید و شور و نشاط خود را در حال نماز بیشتر نماید. باید دانست که همین نمازهای بی روح و دست و پا شکسته ما نیز خالی از آثار مختلف تربیتی و روانی و اجتماعی نمی باشد و اگر انسان همین نماز بی روح را هم ترک می کرد، میزان جرم و خطا و معصیت او بیشتر می شد. چون اثر عمده نماز که همان نهی از فحشا و زشتی و گناهان است، حتی در این گونه نمازها نیز ظاهر و آشکار می گردد. در روایت آمده است جوانی از انصار نماز خود را به جماعت با پیامبر -صلی الله علیه و آله- می خواند ولی گاهی مرتکب خطا و گناه نیز می شد. این جریان را به پیامبر گفتند. حضرت فرمود: بالاخره این نماز روزی باعث بیداری و دوری او از گناه می گردد. طولی نکشید که آن جوان متنبه و بیدار شد و دست از اعمال بد و زشت خود برداشت و در صراط مستقیم بندگی قدم گذاشت. انسان مومن باید به هر طریق با خدای خود مرتبط و پیوسته باشد و رابطه اش را با خدای خود هر چه قدر هم که ضعیف و کم رنگ باشد، قطع ننماید و همین ارتباط ضعیف را روز به روز تقویت نماید تا به تدریچ به درجات عالی قرب و معرفت خدای متعال برسد: P}گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند{E}نگاه دار سر رشته تا نگه دارد{P گفتنی است بخشی از عبارت های نماز اعلان نیاز به درگاه خداوند است اما بخش عمده آن ستایش و سپاس و تعظیم و خاکساری به درگاه خداوند است که نماد پرستش و بندگی به درگاه پروردگار است. علاوه بر این که نیازمندان با اعلان نیاز به درگاه بی نیاز مطلق و دیدن لطف و رحمت از سوی او حس پرستش و بندگی در آنان بیش از پیش زنده و شکوفا می شود. برای توضیح بیشتر به مطالب زیر توجه کنید: قرآن شریف وقتی درباره انگیزه خلقت انسان سخن به میان می آورد، بحث عبادت را مطرح می سازد «و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؛ و من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند» V}(ذاریات، آیه 56). {V نماز مهمترین و با شکوه ترین جلوه عبادت محسوب می شود تا حدی که هیچ عبادتی برای تقرب و نزدیکی عبد به مولا به پایه نماز نمی رسد. امام علی(ع) در این خصوص می فرمایند: «الصلوه قربان کلی تقی؛ نماز وسیله نزدیک شدن هر پارسایی به خداست» V}(نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 1152). {V قرآن کریم وقتی درباره حکمت همین نماز سخن می گوید، علت تشریع آن را ذکر و یاد خدا می داند «و اقم الصلوه لذکری؛ نماز را برای این که یاد مرا زنده کنید به پا دارید» V}(طه، آیه 14). {V و در مواردی دیگر، دلیل عبادت را تشکر از خداوند معرفی می کند «یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم؛ ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید» V}(بقره، آیه 21). {V از طرف دیگر نماز تنها به امت پیامبر(ص) ما اختصاص ندارد بلکه این عهد و پیمان الهی با همه مردم و در همه دوره هاست که تنها خدا شایسته عبادت و پرستش است. قرآن شریف جریان نماز و محراب عبادت پیامبران گذشته و حضرت مریم مادر عیسی مسیح(ع) را در طی آیاتی مطرح کرده که اهمیت نماز را در ادیان الهی بیان می نماید. P} دلت را با خداوند آشنا کن{E}زعمق جان خدایت را صدا کن{P P} دلت غفلت زده مانند سنگ است{E}مس دل را ز یاد او طلا کن{P P}شکوه بندگی در خاکساری است{E}خضوع و بندگی پیش خدا کن {P P} تو غرق نعمت پروردگاری{E}بیا و حق نعمت را ادا کن{P P} نشان حق شناسی در نماز است{E}جفا تا کی بیا قدری وفا کن{P P}رکوعی، سجده ای، اشکی، خضوعی{E}به پیش آن یکی قامت دو تا کن{P اکنون بدون این در این اسرار و حکمت ها خللی ایجاد شود، وقتی بنده به آستان حق رو می کند و فرمان او را با نمازگذاردن اجابت می نماید مشمول عنایت های الهی و برکات و آثار نماز می گردد. برخی آثار نماز به این شرح است: یک. نماز موجب احساس غرور و افتخار است؛ چه افتخاری از این بالاتر که انسان با خالق خود سخن بگوید و او کلام انسان را بشنود و بپذیرد. دو. نماز از آن جهت که وسیله اتصال عبد به مولاست، موجب احساس قدرت بنده می گردد. نماز گزاران حقیقی به وسیله نماز به اطمینان قلبی می رسند و ترس از غیر خدا را از دل بیرون می کنند. سه. نماز موجب احساس عزت است؛ چون تمام عزت ها از آن خداست، از این رو اتصال به عزیز مطلق به انسان عزت و سربلندی می بخشد. چهار. نماز بزرگترین عامل تربیت و اصلاح ظاهری و باطنی است. پنج. نماز سبب گشایش امور و خروج از دشواری هاست «واستعینوا بالصبر والصلوه؛ از صبر و نماز در برخورد با مشکلات کمک بگیرید» V}(بقره، آیه 45). {V با توجه به این آثار است که گفته شده نماز اعلان نیاز به درگاه بی نیاز است. انسانی که سر تا پا کارش و صفاتش، خلقتش و بقااش وابسته به خداوند است برای این که موجودیتش به عنوان «عبد» در جهان خلقت به رسمیت شناخته شود، لازم است ارتباط خود را با خالق هستی از راه عبادت برقرار و حفظ نماید. در واقع نماز پیش از آن که اعلان نیاز باشد، اظهار بندگی است و «عبد» اول «عبودیت» خود را ثابت می کند بعد خواه ناخواه مشمول توجهات ربوبی می شود. P}تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن{E}که خواجه خود روش بنده پروری داند{P مضامین بالای سوره حمد گویای این حقیقت است که توحید و یگانه پرستی، والاترین هدفی است که برای انسان ترسیم شده است و یگانه راه رسیدن به این هدف – به حقیقت – عبادت و بندگی است و نماز برترین تجلی و ظهور عبادت شمرده می شود.

دکمه بازگشت به بالا