استحاله انقلاب اسلامی و فرهنگ کشور به چه معناست

پرسش : استحاله انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلامی یک کشور به چه معناست؟
پاسخ : پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تداوم و پیشرفت های عظیم آن در جبهه های مختلف، بزرگترین ضربه برای ایدئولوژی های مادی گرا و سکولار غرب بود و آنها را با چالش های بسیار عمده ای در ابعاد متعدد فرهنگی، سیاسی، امنیتی و… روبرو ساخت، تا جایی که بقاء نظام الهی ایران را به هیچ وجه با منافع خویش سازگار ندیده و برای از بین بردن این تهدید عمده، دست به انواع راهکارها اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و… زدند، اما ناکامی آنان در استفاده از این ابزارها، آنها را به این واقعیت رهنمون ساخت که انقلاب اسلامی، انقلابی، نظامی، یا اقتصادی و امثال آن نیست، بلکه انقلابی فرهنگی است که راهکار عمده مقابله با آن باید فرهنگی باشد، از این رو ضمن تداوم به کارگیری سایر راهکارها، هدف و تمرکز اساسی خود را بر محور فرهنگ و ابعاد مختلف آن قرار داده، استحاله انقلاب اسلامی را از طریق استحاله فرهنگی آن تعقیب نمودند. امپریالیسم جهانی، با توجه به سوابق استعماری خویش به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه نفوذ در سایر کشورها، نفوذ در فرهنگ آنان و استحاله درونی آن است. آنان می خواهند ارزش های مورد پسند خود را ارزش های مترقی جلوه داده و جایگزین معیارهای بومی و فطری ملت ها سازند و از این طریق، بدون هیچ دغدغه ای به آینده منافع خود در این کشورها، مطمئن باشند. این جمع بندی، به ویژه در ده های اخیر، مبنای فعالیت های سازمان یافته گسترده ای قرار گرفته که غرب آن را ترویج معیارهای تمدن، رشد و توسعه معرفی می کند؛ اما در واقع چیزی جز تهاجم فرهنگی و استحاله فرهنگ ها و هویت سایر ملت ها نیست V} (درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی و نحوه مقابله با آن، حمید جاودانی شاهدین، فصلنامه حوزه و دانشگاه، تابستان 1382، ش 35).{V مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «دأب سیاست های مسلط عالم این بوده و هست که جنبش های عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنیا را در هاضمه سیاسی و فرهنگی خود بریزند و در واقع هویت آن جنبش ها و حرکت های مردمی و عدالتخواهانه را از بین ببرند، این کار در ایران هم اتفاق افتاده بود، نهضت عدالتخواهی که صد سال پیش در مشروطه ایران پیش آمد به یک حرکت مردمی و دینی بود، آن روز جریان سیاسی مسلط عالم – یعنی انگلیسی ها – این حرکت عدالتخواهانه، مبتنی بر اصول اسلامی را در هاضمه سیاسی و فرهنگی خود ریختند، آن را استحاله کردند و از بین بردند و به یک حرکت مشروطه از نوع انگلیسی آن تبدیل کردند» V} (بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران مرقد امام خمینی، 9/3/1381).{V و اکنون در زمان حاضر و در رابطه با نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز، نظام سلطه همین خط و مشی را در پیش گرفته است و سعی دارد اصول و ارزش های انقلاب اسلامی نظیر آزادی خواهی، عدالت طلبی، مردم سالاری دینی، استقلال و… را دچار استحاله و تغییر ماهیت نموده و از مفهوم و اهداف واقعی آنان منحرف و مفهوم و اهداف مورد نظر خویش را به ذهن و فکر جامعه اسلامی ایران القا نماید. به عنوان نمونه یکی از اهداف والای انقلاب اسلامی «آزادی» است. منظور از آن؛ آزادی واقعی انسان از هرگونه قید و بندی (اعم از اسارت هوای نفس و یا بندگی قدرت های شیطانی) که مانع سعادت دنیوی و اخروی و تکامل انسان شود می باشد. اما می بینیم که دشمنان در صدد انحراف این روحیه و خواست مردم ایران و جهت دهی آن به آزادی مادیگرایانه لیبرالی هستند و یا مردم سالاری دینی مردم ایران را می خواهند به دموکراسی غرب که در آن تعالیم و آموزه های دینی هیچ جایگاهی ندارد، بکشانند و هکذا روحیه عدالت طلبی و ظلم ستیزی و… دشمنان برای استحاله انقلاب اسلامی دو شیوه را مورد توجه خود قرار داده اند: الف- در بعد خارجی: نظام سلطه جهانی با امکانات و موقعیت های مختلفی که در مجامع بین المللی در دست دارد، از طریق شبکه های گسترده بنگاه های تبلیغاتی و سخن پراکنی خود می کوشد با عناوینی چون نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، وجود خفقان و سانسور، نبودن آزادی برای زنان و مطبوعات و نویسندگان، جنگ طلبی، ماجراجویی و… تصویری تحریف شده و ناخوشایند از عملکردها، اهداف و دستاوردهای نظام اسلامی، در اذهان مردم دنیا ترسیم نمایند و طبیعی است که در این راه زشت ترین و شیطانی ترین حربه ها را بر می گزینند. ب – در بعد داخلی: 1. با ترویج افکار و اندیشه های غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی، تبلیغ افکار التقاطی، تقدس زدایی و توهین به مقدسات، سست نمودن پایه های اعتقادی جوانان نسبت به برخی اصول و آرمان ها و کم رنگ نمودن دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و ایجاد بی اعتمادی به مسؤولین دلسوز و خدمتکار نظام. 2. تجدد گرایی، علم زدگی وعقل گرایی ابزاری و تلاش در راه تطهیر غرب و غرب گرایی، بی اعتبار نشان دادن علوم و معارف اسلامی به بهانه عدم تطابق با دانش های نوین بشری، طرح جدایی دین از سیاست، ترویج بی حجابی و بدحجابی و مسائل ضد اخلاقی و… V}(فصلنامه حوزه و دانشگاه، همان، ص 97). {V اما وظیفه ما در مقابل هجوم بیگانگان برای استحاله ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی چیست؟ مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «در چنین شرایطی وظیفه ما این است که برای مقابله با آن استحاله معنوی آماده باشیم و نگذاریم استحاله انجام بگیرد؛ نگذاریم انقلاب را از درون، پوک و پوسیده و میان تهی کنند؛ یعنی از لحاظ بنیه معنوی انسان ها را سالم و قوی و خوب نگهداریم، همچنین خودمان را برای مقابله با تدبیر دوم آماده کنیم یعنی از لحاظ نظامی، نیروهای نظامیان را کارآمد و فعال نگهداریم…» V}(دیدار با فرماندهان سپاه، 3/2/1370). {V به طور کلی اهم راهکارهای مقابله با استحاله انقلاب اسلامی عبارتند از: 1. شناخت دقیق و همه جانبه تهاجم فرهنگی. 2. شناخت دقیق و کامل فرهنگ اسلامی و ملی. 3. اصلاحات علمی و اقتصادی. 4. تدوین سیاست فرهنگی و تربیتی جامع از طریق: – تقویت کمی و کیفی تولیدات فرهنگی توسط رسانه های جمعی داخلی. – استحکام مبانی تعلیم و تربیت اسلامی نوجوانان و جوانان. – تقویت ایمان از طریق بالا بردن سطح رشد علمی و فکری مردم نسبت به مسائل اعتقادی، تبلیغ و نشر باورها و ارزش های اسلامی. – ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی فرهنگی و… V} (فصلنامه حوزه و دانشگاه، همان).{V

دکمه بازگشت به بالا