فمینیسم یعنی چه و دیدگاه اسلام درباره آن چیست

پرسش : فمینیسم یعنی چه؟ دیدگاه اسلام در آن باره چیست؟
پاسخ : فمینیسم: فمینیسم که از واژه Feme به معنى زن مشتق است به معنى عقیده به حقوق زنان و گرایش به دفاع از زن است. اولین هسته سازمان‏دهى شده این گرایش، در نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در این نشست، واژه‏هایى از قبیل مقام زن و حقوق بشر، ترنمى خوش داشت اما اینک که بیش از پنجاه سال از طنین‏افکنى آن نداى اولیه مى‏گذرد آثار ناخوشایند آن در حرکت‏ها و تشکل‏هاى ایجاد شده در دنیا به خوبى به چشم مى‏خورد. قبل از این حرکت سازمان‏دهى شده، در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در آمریکا، کلمه فمینیسم را به فرهنگ لغات غربى وارد کردند. در سال 1916 حزب ملى زنان فعالیت خود را آغاز کرد. با انقلاب صنعتى، نهضت‏هاى فمینیستى نیز فشار خود را در راستاى اشتغال زنان در فعالیت‏هاى صنعتى افزایش دادند. بدون آن که براى کانون خانواده و نقش حیاتى آن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏اى اندیشیده باشند. به نام آزادى زن و برابرى او با مرد، جایگاه والاى زن به عنوان مربى جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادى دادن به وقت و کار وى، جانشین ارزش نقش تربیتى او گردید. سیگار ویژه زنان، حق انتخاب براى تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مرکز بحران تجاوز، عشق آزاد و… از ارمغان‏هاى دیگر این جریان بود.

دکمه بازگشت به بالا