آیا اگر برای زنان مرجع تقلید زن بود بهتر نبود

پرسش : چرا احکام زنان توسط مردان نوشته می شود در حالی که زنان به این مسائل مبتلا هستند و به آن آگاهند.
پاسخ : احکام اسلامی، برگرفته از تشریع و قانون گذاری خداوند است که توسط پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم السلام ، به مردم ابلاغ شده است. بنابراین منشأ و مبنای اعتبار احکام و مقررات در همه ادیان و به طور مشخص در اسلام، اراده، و خواست خدای متعال است و انبیا و ائمه واسطه بیان و تبلیغ آن احکام هستند و پس از آن بزرگواران ، کشف و استخراج این احکام به عهده مردم اعم از مرد و زن به صورت واجب کفایی نهاده شده است که علم فقه و دانش پژوهان در آن، عهده دار این مسئله است. درعلم فقه و رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت تفاوتی میان زن و مرد نیست. زنان نیز، مانند مردان می توانند دراین راه گام نهند و قله های اجتهاد را فتح کنند و بر اساس استنباط خود به احکام الهی عمل کنند البته مرجع تقلید باید مرد باشد که حکمتش در پاسخ به پرسش دیگر در این زمینه بیان شده است بنابراین در اصل کشف حکم تفاوتی میان زن و مرد نیست.علاوه بر آنکه مراجع تقلید نیز، می توانند از زنان درباره امور اختصاصی مشاوره بگیرند و مسایل فقهی را بر اساس آن و مدارک دیگر استنباط کنند.

دکمه بازگشت به بالا