مقدم کردن نماز بر ناهار

پرسش : اگر فردی گرسنه باشد و موقع نماز فرا رسد در این شرایط آیا بهتر است که ابتدا نماز و سپس ناهار میل کند یا اینکه اول صرف ناهار کند و بعد نماز بخواند؟
پاسخ : محور اصلی و عمده در عبادات به ویژه نماز که گل سر سبد همه عبادت ها است ، حضور قلب و توجه و تمرکز و درک جایگاه و موقعیت خود در وقت عبادت و نماز است . توجه به این که با چه کسی گفتگو و راز و نیاز داریم و در برابرچه موجود عظیم و قادر و عالم و بینا و شنوا ایستاده ایم. درک همین نکته و توجه به این امور است که باعث می شود اولیای الهی در وقت عبادت و به ویژه نماز یکسره از عالم و آدم و خود و دنیا غافل شوند ، چون آنان عظمت خدای متعال را با همه وجودشان احساس می کنند و نسبت به خداوند متعال شناخت و معرفت لازم را دارند و هر چیز بزرگی و مهم و عظیمی در برابر عظمت الهی در چشم آنها ناچیز و حقیر و کوچک است. از جمله سفارشاتی که بر آن در روایات تأکید فراوان شده و اولیای الاهی بر آن اصرار و پافشاری فراوان دارند خواندن نماز در اول وقت و نیز همراه با جماعت است. از طرفی دیگر چند چیز را از مکروهات نماز شمرده اند یعنی حالاتی اگر در آن حالت ها نماز بخواند، نمازش از اجر و ثواب و پاداش کمتری برخوردار است. مثلا فرموده اند : نماز خواندن در حال خواب آلودگی و سیری بیش از حد و گرسنگی زیاد و یا در حالی که انسان احتیاج به رفتن دستشویی دارد مکروه است. اگر در این احکام نورانی و عمیق دقت نماییم منوجه می شویم که هر کدام از این حالات انسان را از حضور قلب در نماز و توجه به آن باز می دارد و چون جان و روح نماز، حضور قلب است در واقع نماز در این حالت ها نمازی بی روح و بی مغز است چون فردی که گرسنگی و یا خواب و یا ادرار به او فشار می آورد نمی تواند در نماز تمرکز و توجه داشته باشد و تمام حواس خود را جمع نماز نماید. البته این به حسب نوع افراد است که اموری مانند گرسنگی و خواب تمرکز را از آنها می گیرد ولی ممکن است افرادی باشند که در برابر خواب و گرسنگی در اثر تمرین و تکرار مقاومت زیاد داشته باشند و این دو تمرکز را از او نگیرد ولی مسلما همین افراد نیز نمازی که در غیر این حالات می خوانند از تمرکز و توجه و بهره مندی بیشتری برخوردار است. پس در پاسخ به سؤال شما باید گفت در این گونه موارد بهتر است انسان مقداری نان بخورد تا بتواند تمرکز لازم را در نماز داشته باشد و بعدا هر چند بعد از اول وقت نماز را بخواند البته نباید پرخوری کند و با شکم پر نماز بخواند چون این از چاله در آمدن و در چاه افتادن است و نماز با شکم پر نیز مکروه است چون پری بیش از حد معده نیز باعث سلب تمرکز و توجه می گردد. نکته مهم این است که اگر به طور موردی و گاهی گرسنگی در وقت نماز پیش آید چندان مهم نیست ولی اگر برنامه دایمی باشد چه بسا از دام های شیطان و برای سلب توفیق از انسان برای خواندن نماز در اول وقت باشد و این نشان می دهد چنین فردی، در زندگی نظم لازم را ندارد و برنامه غذایی اش را درست تنظیم نکرده است که درست در وقت نماز ، گرسنه می شود . چون برای رسیدن به هدف مهمی مثل خواندن نماز در اول وقت باید انسان برنامه منظم در تمام طول روزش داشته باشد و هر کاری در وقت خاص خودش انجام گیرد و مقدمات نماز و زمینه خواندن آنها در اول وقت با برنامه ریزی و نظم آماده گردد.

دکمه بازگشت به بالا