ثواب خواندن نماز های نافله

پرسش : چند مورد از آثار تربیتی نمازهای نافله صبح ،ظهر ،عصر و مغرب و عشا را نام ببرید؟
پاسخ : برابر روایات نمازهای نافله مانند سدی هستند که از نمازهای واجب محافظت می کنند یا موجب جبران نقائص نماز می گردند. امام سجاد(ع) فرمودند: «حق تعالی تدارک خواهد فرمود نقصان نمازهایتان را به نمازهای نافله» V}(منتهی الامال، تاریخ امام سجاد(ع«{V البته برخی از نمازهای مستحبی اثرات مخصوص به خودی نیز دارند مانند نماز شب که خواص متعددی در روایات برای آن بیان شده مانند تقویت ایمان و انس به خداوند، زیادی روزی، زیبایی چهره و… یا نماز جعفر طیار که برای برآورده شدن حاجت یا رفع مشکل خوانده می شود یا نماز شکر که موجب ازدیاد نعمت می گردد و طریقه بهره برداری کامل از نوافل همان شیوه ای است که خود معصومین(ع) به نسبت به انجام نوافل دستور داده اند، یعنی به هیچ وجه کمترین تغییری در آن ایجاد نکنیم. خواندن نوافل باعث ایجاد آمادگی برای خواندن نمازهای واجب می گردد و رغبت بیشتری نسبت به ادای فرایض و نمازهای واجب در انسان ایجاد می کند. مهمترین اثر نافله آن چیزی است که در حدیثی به نام حدیث قرب نوافل آمده است: راوی از حضرت صادق(ع) و ایشان از جد بزرگوار خود پیامبر(ص) و پیامبر(ص) از خداوند عزوجل چنین نقل می کند: «… و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به ولسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها…؛ به درستی که بنده من با نافله و کارهای مستحبی قرب را می جوید تا این که او را دوست بدارم و هنگامی که او را دوست داشتم گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می گردم که با آن سخن می گوید و دست او می گردم که با آن قهر خود را ابراز می کند» V}(اصول کافی، ج 2، ص 352 ، ح 7). {V یعنی نوافل انسان را به مقام قرب حق و خلافت الهی می رساند و صفات و کمالات حق را در انسان ظاهر و آشکار می سازد و به طور خلاصه انسان خداگونه می گردد و این نهایت قرب انسان است که در پرتو نوافل نصیب انسان می گردد.

دکمه بازگشت به بالا