اخلاق در خانواده از نظر اسلام

پرسش : در مورد اخلاق در خانواده و طرز برخورد با خواهر و برادر از نظر اسلام و قرآن توضیح دهید؟
پاسخ : در برخورد با خواهر و برادر به چند نکته باید توجه داشت: 1. بعد عاطفی: بهترین شیوه برای برخورد با خواهر و برادر توجه کردن به عواطف آنهاست و راه ارتباط عاطفی با آنها این است که با آنها همدلی و همدردی داشته باشید، شرایط آنها را درک کنید و صمیمیت و دلسوزی نسبت به آنها ابراز کنید و مهمتر از همه پذیرش مثبت غیر مشروط نسبت به آنها است یعنی صرف این که آنها انسان هستند و از طرفی خواهر یا برادر شما هستند آنها را بپذیرید و این پذیرش را مشروط نکنید به این که اگر این کار را انجام دادی من تو را می پذیرم و تو را دوست دارم بلکه به آنها بگویید من تو را به خاطر این که برادرم یا خواهرم هستی دوست می دارم ولی آن رفتار بدی که تو انجام دادی ان رفتار را دوست ندارم. 2. توجه به سطح شناختی: اگر برادر یا خواهر شما از نظر سنی کوچکتر از شما هستند باید توجه داشته باشید که او از نظر رشد عقلی و شناختی در چه سطحی قرار دارد اگر در دوران کودکی به سر می برد یعین سن او کمتراز یازده سال است از استدلال عقلی و انتزاعی با او خودداری کنید زیرا او هنوز قدرت درک مسائل انتزاعی را ندارد باید منطق شما با او بیشتر براساس عینیات و چیزهای قابل مشاهده باشد و اگر در دوره نوجوانی است و سن او بین 12 تا 16 سال یا بیشتر است در این صورت سبک گفتگوی شما با او باید مستدل، منطقی و حساب شده باشد زیرا او به خوبی مسائل انتزاعی را می فهمد – البته به شرط این که از رشد شناختی خوبی برخوردار باشد – از این رو باید از حرف های غیر منطقی و استدلالات ضعیف با او اجتناب کنید در عین حال به او اجازه فکر کردن، نظر دادن و حتی ابراز مخالفت بدهید چه این که مخالفت های او در این سنین کاری درست و متناسب با سطح تحول و رشد شناختی اوست او باید ابراز وجود کند، باید به استقلال برسد، در نتیجه گهگاهی موضع گیری مستقل می کند باید او را آزاد گذاشت تا ابراز وجود کند و افکارش را اظهار کند و به هویت خود دست یابد. در این سنین (نوجوانی و جوانی) باید با آنها دوست شوید و در قالب دوستی حرف های خودرا به آنها منتقل کنید از زورگویی و تحکم در این دوره باید اجتناب کرد زیرا منجر به درگیری و نزاع و آسیب های جدی می شود و حتی ممکن است موجب ارتباطات نادرست با دوستان ناباب شود و منجر به اعتیاد، بزهکاری و کارهای خلاف شود لذا دوره نوجوانی بسیار حساس و پرمخاطره است. نکته پایانی این که در تمام دوره های سنی ارتباط و برخورد با برادر و خواهران وحتی دیگران باید براساس احترام متقابل باشد هر چه صمیمیت، احترام، دلسوزی بیشتر بر روابط شما حا کم باشد بهتر می توانید تأثیر گذار باشید و از بروز تنش ها در خانواده بهتر می توانید جلوگیری کنید و از آسیب های خانوادگی می توانید پیشگیری نمایید.

دکمه بازگشت به بالا