ازدواج با زن شاغل

پرسش : به نظر شما ازدواج با یک دختر مهندس عمران که مایل است به خاطر رشته تحصیلی خود به کار مشغول شود چه عواقبی دارد؟
پاسخ : ازدواج با زنان شاغل دارای جنبه های مثبت و منفی است و نمی توان یک حکم کلی در این مورد ارائه داد بلکه دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند باید اولا در مورد اشتغال زن خارج از خانه به توافق برسند و ثانیا بعد از به توافق رسیدن، جوانب مسأله را با دقت ارزیابی کنند و با بکارگیری راهکارهای مناسب و استفاده از تجارب خانواده هایی که در این زمینه مجرب هستند و مشورت با مشاورین خانواده برنامه ای را تنظیم کنند و راهی را در پیش بگیرند که این اشتغال کمترین آسیب را برای زندگی مشترک آنها داشته باشد تا از آسیب هایی در آینده برای فرزندان آنها ممکن است پیش بیاید جلوگیری کنند. طبیعی است که نفس اشتغال برای خانم ها گرچه از نظر اقتصادی و بعضی جنبه های دیگر ممکن است مفید باشد اما بدون تردید عدم حضور فعال زن در خانواده و زمین ماندن برخی از مسؤولیت ها از قبیل خانه داری و شوهرداری از یک سو و خستگی ها و استرس هایی که برای خانم ها ایجاد می کند از سوی دیگر برای خانواده ضررهایی را به دنبال دارد و استحکام خانواده را با مشکل مواجه می کند. اما بکارگیری تدابیر لازم می تواند این آسیب ها را به حداقل برساند. در هر صورت اگر زنان اصل را بر حضور فعال در خانه قرار دهند و سایر مسائل از جمله اشتغال را فرع قرار دهند و همچنین زن و شوهر علاوه بر توافق با یکدیگر در اداره زندگی هر دو مشارکت فعال داشته باشند و با هم همکاری کنند تا حدودی می توان برخی از نواقص را جبران کرد والا استحکام خانواده دچار آسیب خواهد شد. نکته دیگری که توجه به آن ضروری است این است که نوع کار، مقدار زمانی که زن باید صرف آن کار کند، محل و نوع همکاران همه اینها در تدابیر اولیه باید لحاظ شود. طبیعی است اگر کار سخت باشد و با ساختار جسمانی و روانی زن ناسازگار باشد آسیب های بیشتری دارد و همینطور اگر همکاران زن همه یا اکثر آنها مرد باشند می تواند در روابط عاطفی او با همسرش اثر منفی بگذارد و همچنین هر چه مقدار زمانی که باید صرف آن کار شود بیشتر باشد بیشتر باعث عدم حضور فعال زن در خانه می شود و نوع کار حداقل در برخی از دوره ها مانند دوره بارداری که زن بیشتر به استراحت نیاز دارد و همچنین او به آرامش بیشتر و محیط سالمتر و تغذیه مناسبتر نیاز دارد، بیشترین ضرر را برای خانم ها و فرزندشان دارد اینها چیزهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و الا ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا