تاثیر لقمه حرام از نظر اسلام در انحراف فرزندان

پرسش : درباره لقمه حرام از نظر اسلام لقمه حرام چه تاثیری بر انحراف سنگین فرزندان دارد؟
پاسخ : جهان آفرینش، جهان تأثیر و تأثر است و به ویژه پدیده ها ازعلل حقیقی و اعدادی خود تأثیر می پذیرند. پدر و مادر نیز از علل اعدادی و شرایط پیدایش فرزندان هستند که بدین دلیل رفتار آنها در پیش از تولد کودک و انعقاد نطفه و در حین آن و در دوران بارداری و تولد و پس از آن بر کودک تأثیر دارد. تأثیر مال حرام در روحیات فرزند به دلیل همین نظام تأثیر و تأثری عالم و دنیای مادی است. زیرا لقمه حرام نطفه را فاسد و همچنین شیر مادر را تباه می نماید. به این دلیل دستور داده شده که از آن اجتناب شود؛ بنابراین یکی از عوامل انحراف و تباهی احتمالی کودک، پدر و مادر هستند که در قیامت باید پاسخگو باشند. البته تأثیر لقمه حرام در فرزندان به نحو «اقتضا» است و نه «علیت». این بدین معنا است که حرام، تنها باعث ایجاد زمینه انحراف و گمراهی در فرزند می شود و علت اصلی و قطعی آن نیست. انسان موجودی صاحب اراده و توان است. موجودی که قادر است با آگاهی و انتخاب آزادانه ای که خدای متعال به صورت فطری در نهاد او قرار داده است زمینه بازپروری و ساخت شخصیتی خویش را به دست خود فراهم آورد و با تحصیل علم و عمل علت وصول به کمال و سعادت خویش گردد.

دکمه بازگشت به بالا