روش صحیح مداحی برای اهل بیت

پرسش : مداحی های اهل بیت چگونه باید باشد؟
پاسخ : مداحی در زمان ائمه(ع) به گونه ای بود که شخص مادح اولا، از علم و سواد بسیار کافی برخوردار بود و ثانیا، در وسط میدان مبارزه با بی دینی ها قرار می گرفت. به نحوی که دعبل خزائی که از شاعران و مادحان برجسته زمان حضرت رضا(ع) بود سالیان سال به گفته وی چوبه دار را بر دوشش حمل می کرد. مسلما در زمانه ما نیز چنان مداحی هایی می تواند اثرگذار باشد. مادحینی که تنها به فکر برطرف کردن اوهام و مستقیم کردن افکار در مورد دین باشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرد. همواره نباید ذائقه عمومی را مورد توجه قرار داد. مداح واقعی باید تنها به فکر مصالح دینی و حکومت اسلامی باشد نه این که به حرفهای تکراری غیر مؤثر یا خدای ناکرده دروغ بپردازد. برنابراین دیگر مداحان باید جایگاه خود را بازخوانی کنند. وظیفه آنان تبلیغ شخصیت ائمه به وسیله هنر مداحی است و برای پیام رسانی باید به صحنه ای پیام و ابعاد گوناگون آن اصالت آن، اولویت بندی بین پیام های گوناگون و نیز شخصیت صاحب پیام – ائمه(ع) – و ابعاد وجودی گوناگون آن بزرگاران توجه کافی بنماید و الا به جای تبلیغ و رساندن پیام آن پیام آوران دین، به تحریک احساسات و عواطف می پذیرند و چه بسا علاوه بر این اشکال قانع شدن آنها به این هدف در قالب ذکر چند جمله محرک و مهیج ولو آن که ناصواب و نادرست باشد اکتفا کنند. در نتیجه: تنها راه حل این قبیل مشکلات با رجوع به جریان اصیل مداحی در زمان ائمه(ع) قابل حل خواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک: حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری.

یک دیدگاه ، نظر شما چیه؟

دکمه بازگشت به بالا