دیدن خواب امامان

پرسش : اگر شخصی خواب یکی از امامان را ببیند آیا گناهان او بخشیده می شود؟
پاسخ : آنچه درباره خواب مى‏توانیم به دست آوریم این است که خواب به تنهایى نمى‏تواند حجت و محل اعتبار باشد. انسانى که عاقل، بالغ و مسلمان است با استفاده از دو ویژگى آگاهى و بینش، قدرت تصمیم‏گیرى و اختیار مى‏تواند به سعادت و رستگارى برسد. راه رسیدن به سعادت و فلاح، ایمان و عمل صالح و پرهیز از گناهان و نواهى خداوند است. حال اگر فردى مرتکب خطاها و گناهانى شد، موظف است از اعمال زشت خود توبه نماید: A}الا من تاب و ءامن و عمل عملاً صالحا فاولئک یبدل الله سیّئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما{A بندگان خداوند شرک نمى‏ورزند و مرتکب قتل نفس و زنا نمى‏شوند (چون) هر کس چنین اعمالى را مرتکب شود کیفر اعمالش را خواهد دید و عذابش در قیامت مضاعف مى‏شود و با ذلت در دوزخ مخلد مى‏گردد مگر کسى توبه کند و ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دهد که در این صورت خداوند گناهان و خطاهایش را به نیکى‏ها تبدیل مى‏نماید، به درستى که خداوند آمرزنده و مهربان استV}فرقان، آیه 70{V). پس اگر شخص گناهکار توبه نماید، امید بخشودگى دارد ولى اگر توبه نکند معذب خواهد بود و عقوبت خواهد دید. اما خواب دیدن یکى از امامان ممکن است معنى این را برساند که شخص انگیزه پیدا کند تا در حال حیات و مدت باقیمانده زندگى، جبران گذشته خود را بنماید. یعنى توبه کند و اعمال خوب انجام دهد. مثلاً اگر شخص گنهکارى خواب امامى را ببیند، شاید این خواب راهنمایى براى توبه و جبران گناهان باشد، پس اگر شخص در عمر باقیمانده موفق به توبه شود، آنگاه گناهانش آمرزیده مى‏شود و الا خواب دیدن به تنهایى نمى‏تواند وسیله آمرزش گناهان باشد و در آیات قرآن و روایات معصومین در این زمینه که ممکن است خواب دیدن وسیله مغفرت شود، چیزى وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا