اختلاط دختر و پسر و ارتباط آنها در محیط آموزشی و شغلی

پرسش : علیرغم میل باطنی در کلاس مجبور به ارتباط با دختران هستیم، راهنمایی شما چیست؟
پاسخ : 1- به اطلاع مىِ‏ساند که اختلاط دختر و پسر و روابط آنها در محیط‏هاى آموزشى، علمى و دانشگاهى و حتى برخى از مراکز دیگر، همانند بیمارستان‏ها و… یک مسأله و مشکل اجتماعى است و اغلب کشورهاى اسلامى از جمله کشور ما با آن مواجه است، لکن آنچه که مهم است مراعات حدود شرعى و مذهبى در این ارتباطات است که باید مراقب بود تا دچار دام شیطان و وسوسه‏هاى نفسانى نشد، اگر چه با حفظ حریم شرعى در مسائل علمى، آموزشى و پاسخ‏گویى به نیازهاى علمى در کلاس‏هاى مختلف امر طبیعى و بلااشکال است. 2- نکته مهمى که شما باید مراعات کنید این است که ارتباط با این افراد، صرفا باید ارتباط درسى و علمى باشد و ارتباطات محبت‏آمیز که ناشى از غرایز و نفس اماره است باید پرهیز نمایید، زیرا این امر گناه و خطاى بزرگى را به دنبال دارد و حتى‏الامکان سعى کنید که این نوع ارتباطات را کم و به تدریج قطع نمایید. 3- این که دانشجویان حتى در خوابگاه نیز با شما ارتباط تلفنى دارند نشان مى‏دهد که خود شما با روى خوش نشان دادن و به کارگیرى الفاظ محبت‏آمیز، مشوق و تشدیدکننده این مسأله مى‏باشید، براى رهایى از این وضعیت در مرحله اول باید این کار را ترک نمایید. 4- شما با رفتار و عمل خود و با برخورد منطقى و حساب‏شده در محیط دانشگاه و خوابگاه و برخوردارى از حساسیت لازم در حفظ حدود مسائل شرعى، مى‏توانید عملاً ذهنیت دانشجویان و حساسیت آنان را نسبت به خود از بین ببرید.

دکمه بازگشت به بالا