ازدواج سالم مطابق با اصول اسلام

پرسش : چه کنم تا یک ازدواج سالم و مطابق با اصول اسلام داشته باشیم در دوران که خیلی مشکلات اجتماعی زیاد شده است؟
پاسخ : در مورد مسئله ازدواج توجه به نکات زیر ضرورى و بایسته است: 1. به منظور دست یافتن به یک ازدواج موفق، ابتدا باید معیارهاى همسر مناسب خود را بشناسید و به آنها آگاهى یابید. از این رو قبل از هر اقدامى، باید با توجه به سلیقه شخصى و مقتضاى ایمان خود و بهره گیرى از کتاب‏هاى مربوطه، اوصاف و ویژگى‏هاى یک همسر ایده‏آل را بنویسید V}(شرفى، خانواده متعادل){V در قدم بعدى، لازم است به ویژگى‏هاى استخراج شده ضریب و امتیاز بدهید، چرا که یکى از ویژگى ها ایمان است و ویژگى دیگر شغل مى‏باشد و بى‏تردید این دو ویژگى از اهمیت و امتیاز یکسان برخوردار نیستند. لذا در مرحله دوم به ویژگى‏هاى به دست آمده ضریب بدهید. 3. با اعلام آمادگى خواستگار، باید وارد مرحله تحقیق شوید و از وجود ویژگى‏هاى مورد نظر در فرد خواستگار خود آگاه شوید که آیا شرایط شما را واجد است یا نه؟ در این مرحله باید از همکارى برادران و پدر و دیگر افراد مورد اطمینان، برخوردار شوید و به تحقیق درباره فرد مورد نظر بپردازید. دقت کنید که اطلاعات دقیق و صحیح به شما بدهند تا بتوانید براساس آن اطلاعات دقیق، تصمیم گیرى کنید. پس دقت در کسب اطلاعات نباید مورد غفلت قرار گیرد. بهترین شکل آشنایى، شناخت خانواده خواستگار و اطلاع از میزان پایبندى وى به آداب اخلاقى و احکام شریعت است. 5. بعد از به دست آوردن اوصاف و میزان برخوردارى خواستگارتان از این اوصاف، به وى امتیاز بدهید در صورتى که از مجموعه مثلاً 100 امتیاز، وى حداکثر امتیاز را به دست آورد، اقدام کنید. توجه داشته باشید که هرگز شخصى که صد در صد مطابق خواسته و معیارهاى شما باشد یافت نخواهد شد. البته بعضى از اوصاف را نمى توان نادیده گرفت و احراز آنها لازم است؛ هر چند وى امتیاز بالا را داشته باشد (مانند خوش اخلاقى و ایمانى و صحت مزاج و عدم ابتلا به بیمارى‏هاى ارثى و ژنتیکى). T} توصیه‏هاى ضرورى‏{T در پایان به چند توصیه مهم اشاره مى‏کنیم: الف. حساسیت وسواس گونه نداشته باشید؛ بلکه دقت لازم است. ب. در تمام مراحل زندگى – به خصوص ازدواج که از حساسیت لازم برخوردار است – از توکل به خداوند و استعانت از ائمه هدى(ع) غفلت نورزید. لذا رعایت آداب شرعى نوشته شده در کتاب‏هاى روایى (مانند کتاب مکارم الاخلاق) ضرورى است. ج. به هنگام تحیر و تردید، از مشورت با افراد آگاه و خیرخواه و مورد اعتماد محروم نباشید. د. بدون جهت و به انگیزه‏هاى واهى و یا ویژگى‏هاى دنیوى و یا احتمالات بى پایه، خواستگار خود را رد نکنید. ه. نسبت به ازدواج نباید حساسیت افراطى نشان داد و همان گونه که گذشت باید نسبت به معیارهاى اساسى پاى فشرد، ولى بر معیارهاى غیر اساسى نباید اصرار کرد؛ چه بسا آنها را بعداً باید خود محقق سازید و یا باید از آنها چشم پوشى کنید؛ چرا که فردى که صد در صد مطابق خواست شما باشد، هرگز پیدا نخواهد شد و انسان ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند تا بتوانند خود به کمالى ره یابند و فرزندان از هر یک از والدین – متناسب با ویژگى‏هاى شخصیتى او – بهرمند شوند. از غضب یکى بترسند و از مهربانى دیگر خشنود گردند. حساسیت بیش از حد سخت آسیب مى رساند و چه بسا موجب خسته شدن شما و فراموش شدن ویژگى‏هاى حیاتى و اساسى مى‏گردد. و. حتماً از کتاب‏هاى معرفى شده بهره بگیرید و صفات و خصوصیات همسر ایده آل؛ همانند ایمان، هم تراز بودن در طبقه اجتماعى و سطح فرهنگى و عدم زمینه ابتلا به بیمارى‏هاى ارثى و ژنتیکى را فراموش نکنید تا ازدواج موجب سعادت شما و خوشبختى گردد. ازدواج موفق ازدواجی است که دو نفر که کفو یکدیگر هستند, یعنی از جهت اعتقادی , ایمان , خانوادگی , فرهنگی , تحصیلی , اقتصادی , اجتماعی , سنی و قیافه ی ظاهری نزدیک بهم باشند اگر با هم ازدواج کنند حتما” زندگی مناسبی خواهند داشت البته زندگی مناسب و خوب به این معنا نیست که هیچگونه مشکلی در زندگی ندارند بله همه مشکل دارند منتهی افرادی که کفو یکدیگرند با همفکری و همکاری و همدلی مشکلات را حل می کنند و یا اگر حل شدنی نیست هر دو با آن کنار می آیند ولی افرادی که کفو یکدیگر نیستند به جای مقابله با مشکلات به تخریب و متهم کردن یکدیگر می پردازند و به جای مقابله کردن با ریشه مشکلات , ریشه ی خود را می کنند و درخت زندگی خود را نابهنگام با تبر جهل می شکنند و به جای محکم کردن پیوند زندگی رشته های پیوند را یکی پس از دیگری پاره می کنند و بالاخره زندگی را به کام یکدیگر تلخ می کنند. براى آگاهى بیشتر ر . ک: «جوانان و انتخاب همسر»، على اکبر مظاهرى. ازدواج از نظر اسلام یک مستحب مؤکد است و شخصى که شرایط آن را داشته باشد، بهتر است زودتر ازدواج کند. در روایت آمده است: «بدترین مردم عزب‏ها هستند» و نیز: H}رِذال موتاکم العزّاب{H؛ پایین‏ترین مرده‏هاى شما آنهایى هستند که با وجود شرایط، ازدواج نکرده‏اند تا مرده‏اند». تأکید مى‏شود در انتخاب و گزینش همسر و یک خواستگار از میان خواستگاران باید با افراد با تجربه و دلسوز و نزدیکان به خصوص پدر و مادر و یا بزرگتر فامیل مثل عمو و دایى یا عمه و خاله و نظایر آنها که مى‏توانید به آنها اعتماد کنید به مشورت بپردازید و یا ازمشاوران این امر در دانشگاه یا غیر آن کمک بگیرید و پس از تحقیق و تفحص کامل و تفکر و مشورت با افراد داراى صلاحیت، با توکل بر خداوند اقدام کنید.

دکمه بازگشت به بالا