زمان بارداری چکار کنم که فرزند صالحی داشته باشم؟

پرسش : نمی دانم برای اینکه فرزند صالحی داشته باشم در دوران بارداری چه نکاتی را رعایت کنم؟
پاسخ : به منظور برخوردار بودن از فرزند صالح رعایت نکات زیر توصیه مى‏گردد: 1- اولین قدم و شرط صالح و مصلح ‏بودن والدین است. چرا که به صورت خواسته یا ناخواسته فرزند از والدین خود تأثیر مى‏پذیرد. 2- رعایت آداب اسلامى به هنگام آمیزش که شرح وتوضیح آداب آمیزش ر.ک: ازدواج در اسلام رشیدپور – آیین همسردارى‏ابراهیم امینى – ازدواج در اسلام پاک‏نژاد. 3- رعایت احکام شرعى خوراک و غذاى مصرفى در خانواده از قبل از آمیزش همانند رعایت حلال و حرام بودن غذاى مصرفى رعایت حقوق مالى دیگران در غذا و استفاده ازمواد مجاز و مشروع. 4- رعایت آداب اخلاقى و معاشرت با همسر و حفظ آرامش روانی و اجتناب از هر گونه عاملی که باعث اضطراب و تشویش خاطر می شود. 5- رعایت اصول بهداشتى در دوران باردارى‏شیرخوارگى و طفولیت و… . 6- رعایت آداب شیردادن و غذا خوراندن توسط والدین به خصوص مادر و اجتناب از خوردن. 7- جلوگیرى از بروز آسیب‏ها و آفت‏ها و اختلال‏هاى‏خانوادگى حتى مشاجرات ابتدایى و ساده. 8- توجه به انجام واجبات دینی مثل نماز و روزه، و اهتمام ورزیدن به برخی مستحبات مثل نماز اول وقت، قرائت و تلاوت قرآن، با وضو بودن در ساعات شبانه روز و… .

دکمه بازگشت به بالا