معرفی کتاب در مورد روش تدریس

پرسش : در زمینه روشهای تدریس مراجعی را معرفی نمایید؟
پاسخ : ابتدا توجهتان را به نکاتی جلب می کنم سپس کتابهایی را در این زمینه معرفی می کنیم: 1. در صورتی که در دانشگاه واحدهای روانشناسی تربیتی، روش تدریس و… را نگذرانده اید، کتاب هایی که در این زمینه و با همین عنوان ها نوشته شده است مطالعه نمایید. 2. قبل از حضور یافتن به کلاس و آموزش، به آموخته های قبل خود اکتفا نکنید و هر چند درس ساده است ولی حداقل یکی دو ساعت درباره آن مطالعه کنید. 3. متناسب با رشته تدریس خود مطالعات خارج از محدوده موظفی، داشته باشید و با مراجعه به منابع جدید و متعدد، سطح دانش و معلومات خود را در آن حوزه گسترش دهید تا با تسلط بیشتر و کامل وارد کلاس شده و بتوانید به پرسش های دانش آموزان جواب دهید مثلا یکی دو مجله تخصصی در رشته دینی و قرآن و معارف دینی که موضوعات و مطالب جدید و به روز را منتشر می کند مطالعه کنید. 4. پرسش هایی که به ذهنتان می رسد یا دانش آموزان مطرح می کنند جدی بگیرید و برای غنی سازی پاسخ ها به افراد متخصص تر و کارشناسانی که تسلط بیشتری دارند حتما مراجعه کنید. 5. ارتباط عاطفی نزدیکی با شاگردان خود داشته باشید که از راه قلب و نفوذ در دل دانش آموز، بهتر و بیشتر می توانید تأثیرگذار باشید و در نتیجه موفق تر باشید. کتاب های زیر نیز برای مطالعه و کسب مطالب بیشتر و دقیق تر خدمتتان معرفی می کنیم: – روش تدریس و فن کلاسداری، دکتر عبدالله جاسبی، امور تربیتی تهران، 1359. – به سوی آموزش شنیداری – دیداری، ترجمه پیروز سیار، سروش 1366. – آیین کلاسداری، جیمس دانیل، ترجمه جمشید بهروش. – کاربرد مهارت ها در تدریس، فاطمه شاکری، جهاد دانشگاهی 1366. – شاهراه تدریس، بهاءالدین پازارگاد، 1356. – کلیات روش ها و فنون تدریس، آموزش و پرورش، برای تربیت معلم 1371. – فنون کلاسداری، آموزش و پرورش، آموزش ضمن خدمت. – کاربرد روانشناسی در تدریس، دکتر محمد پارسا، 1352. – کاربرد روانشناسی در آموزشگاه، دکتر بدری مقدم، سروش 1358. – فن معلمی، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی کتب درسی، 1360. – جزئیات روش های تدریس، نادر قلی قورچیان. – هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی گرونلند نرمان، ترجمه امان الله صفوی 1363. – کلیات روش تدریس، دکتر سلیم نیساری، 1355. – ویژگی های یک مربی، محمد علی سادات، امور تربیتی تهران، 1361. – انواع مهارت های تدریس، بهرام زنگنه، دانشگاه آزاد تهران. – مربی کیست؟ سپاه، 1360. – آداب تعلیم و تعلم (شهید ثانی)، ترجمه محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359. – آیین درس خواندن، شعبان طاووسی کابوک، با مقدمه سعید نفیسی، 1364. – روش ها، ص 175 – 195، جواد محدثی، نشر معروف، 1378. به نظر می رسد آخرین کتاب معرفی شده (روش ها) کوتاه تر و خلاصه تر به شما کمک خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا