زیاد شدن انگیزه درس خواندن

پرسش : چه کنم انگیزه ام زیاد شود در مورد درس خواندن (با این که معدلم بالاست ولی انگیزه ندارم برای درس خواندن)؟
پاسخ : برای این که انگیزه کافی برای تلاش بیشتر در تحصیل علم ایجاد شود و به تدریج بی انگیره بودن نسبت به درس و ادامه آن برطرف شود. رعایت این نکات ضروری و لازم است : 1- هدف, 2- اراده, 3- برنامه. ابتدا هدف از تحصیل علم و ورود به دانشگاه را برای خویش ترسیم کرده و به خاطر بسپارید و گاهی اوقات آن را مرور کنید. تمام فوائدی را که موفقیت در تحصیل ممکن است برای شما داشته باشد بنویسید. به نظر می رسد مهمترین چیزی که باید به آن توجه کنید و آنرا تعیین کنید هدف یا اهدافی است که در زندگی دارید چه اینکه مشخص شدن اهداف در زندگی نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه در انسان دارد قطعا” آن دانشجویانی که تلاش جدی برای ادامه ی تحصیل دارند هدفهای عالی تری دارند و به نیازهای خود نیز اجمالا” توجه دارند و این باعث می شود انگیزه بالاتر و بیشتری برای تلاش و جدیت در امر تحصیل داشته باشند. دیگر این که با تقویت اراده خویش برای رسیدن به هدف یا اهداف معین شده , جدی تر حرکت کنید و با خود عهد کنید و تصمیم جدی و قاطع بگیرید که به هدف مشخص خود باید نائل شوید. سوم این که برنامه مدون و دقیق و متناسب با شرایط و توانایی های خویش تدوین کرده و براساس آن به انجام فعالیت های شبانه روزی خود بپردازید. بدین منظور جدولی را تهیه نموده در یک ستون (عمودی) ایام هفته را در ستون دیگر (افقی) ساعات شبانه روز را یادداشت کنید و تمام فعالیت ها را (کلاس , مطالعه , استراحت , نماز, ورزش , خواب و…) را متناسب با زمان خاص خود در جدول نوشته و سعی کنید طبق جدول پیشنهادی خویش عمل کنید. لازم به ذکر است حتی المقدور مطالعات خود را در کتابخانه یا سالن مطالعه خوابگاه انجام دهید تا شوق و انگیزه لازم را ایجاد کند و یا در صورت امکان – نسبت به بعضی دروس- دسته جمعی مطالعه کنید و به عبارت دیگر مباحثه کنید و مطالب را برای یکدیگر – با یک یا دو همکلاسی دیگر- بازگو نمایید. آنچه در پایان به آن تائکید می شود این است که انسان بدون داشتن هدف -و توجه و تذکر به آن- و اراده قوی و جدی و برنامه مدون و دقیق , انگیزه کافی برای حرکت نخواهد داشت و چه بسا از تلاش باز ایستد, گرچه علاقه و استعداد و توانایی در فرد وجود داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا