به دلیل محدودیت وقت بعد از نماز کدام تعقیبات فضیلت بیشتری دارد؟

پرسش : انجام دادن کدام یک از تعقیبات زیر بعد از نماز با توجه به محدودیت وقت فضیلت بیشتری دارد بخواندن دعای فرج، تسبیحات حضرت زهرا، نماز غفیله؟
پاسخ : از روایات استفاده می شود که بهترین تعقیب بعد از نماز، تسبیحات حضرت زهرا(س) است که در اینجا به ذکر چند روایت (از حاشیه مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی) اکتفا می کنیم: 1. از حضرت صادق(ع) نقل شده است: ما کودکان خود را به تسبیح فاطمه(س) امر می کنیم چنان که آنها را به نماز امر می کنیم پس آن را ترک مکن که هر که بر آن مداومت نماید شقی و بدبخت نمی گردد. 2. در روایات فراوانی آمده است که مقصود از ذکر و یاد فراوان در آیه شریفه : «واذکروا الله ذکرا کثیرا؛ تسبیح حضرت زهرا(س) است که بعد از نماز هر کس بر آن مداومت نماید خدا را بسیار یاد کرده است». 3. حضرت صادق(ع) فرمود: خواندن تسبیح حضرت فاطمه(س) بعد از هر نماز در نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز بهتر است. 4. در روایت معتبر از حضرت باقر(ع) آمده است که با چیزی مثل تسبیح حضرت فاطمه(س) خداوند عبادت و تسبیح و تمجید نشده است و اگر چیزی از این تسبیح بهتر بود پیامبر(ص) آن را به فاطمه(س) عطا می کرد.

دکمه بازگشت به بالا