چگونه ازدواج موفق داشته باشیم؟

پرسش : دختری هستم در آستانه ازدواج، چگونه می توانم ازدواج موفقی داشته باشم؟
پاسخ : در مورد مسئله ازدواج توجه به نکات زیر ضروری و بایسته است: 1. به منظور دست یافتن به یک ازدواج موفق، ابتدا باید معیارهای همسر مناسب خود را بشناسید و به آنها آگاهی یابید. از این رو قبل از هر اقدامی، باید با توجه به سلیقه شخصی و مقتضای ایمان خود و بهره گیری از کتاب های مربوطه، اوصاف و ویژگی های یک همسر ایده ال را بنویسید.V} به منظور آشنایی با ویژگی های همسر مناسب، لازم است حداقل از یکی از کتب زیر استفاده کنید. 1. جوانان و انتخاب همسر, نوشته آقای مظاهری 2. انتخاب همسر, نوشته آقای امینی 3. خانواده متعادل , نوشته آقای شرفی . {V 2. در قدم بعدی , لازم است به ویژگی های استخراج شده ضریب و امتیاز بدهید، چرا که یکی از ویژگی ها ایمان است و ویژگی دیگر شغل می باشد و بی تردید این دو ویژگی از اهمیت و امتیاز یکسان برخوردار نیستند. لذا در مرحله دوم به ویژگی های به دست آمده ضریب بدهید. 3. با اعلام آمادگی خواستگار، باید وارد مرحله تحقیق شوید و از وجود ویژگی های مورد نظر در فرد خواستگار خود آگاه شوید که آیا شرایط شما را واجد است یا نه؟ در این مرحله باید از همکاری برادران و پدر و دیگر افراد مورد اطمینان، برخوردار شوید و به تحقیق درباره فرد مورد نظر بپردازید. دقت کنید که اطلاعات دقیق و صحیح به شما بدهند تا بتوانید براساس آن اطلاعات دقیق، تصمیم گیری کنید. پس دقت در کسب اطلاعات نباید مورد غفلت قرار گیرد. بهترین شکل آشنایی، شناخت خانواده خواستگار و اطلاع از میزان پایبندی وی به آداب اخلاقی و احکام شریعت است . 4. بعضی از ویژگی ها و اوصاف، یک ویژگی کیفی است و کمیت پذیر نیست (مانند ایمان و صداقت و…) در این گونه موارد باید به رفتار وی مراجعه نمود و بر اساس آن قضاوت کرد. شخص با ایمان غیبت نمی کند، دروغ نمی گوید، نماز را در اول وقت می خواند، حساب مالی دارد و… لذا از راه صحیح باید به وجود این اوصاف پی برد؛ نه اینکه صرفا” به گفته دیگران اعتماد کرد. 5. بعد از به دست آوردن اوصاف و میزان برخورداری خواستگارتان از این اوصاف , به وی امتیاز بدهید در صورتی که از مجموعه مثلا” 100 امتیاز، وی حداکثر امتیاز را به دست آورد، اقدام کنید. توجه داشته باشید که هرگز شخصی که صد در صد مطابق خواسته و معیارهای شما باشد یافت نخواهد شد. البته بعضی از اوصاف را نمی توان نادیده گرفت و احراز آنها لازم است؛ هر چند وی امتیاز بالا را داشته باشد (مانند خوش اخلاقی و ایمانی و صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماری های ارثی و ژنتیکی). 6. در پایان به چند توصیه مهم اشاره می کنیم: الف. حساسیت وسواس گونه نداشته باشید؛ بلکه دقت لازم است . ب. در تمام مراحل زندگی _به خصوص ازدواج که از حساسیت لازم برخوردار است_ از توکل به خداوند و استعانت از ائمه هدی(ع) غفلت نورزید. لذا رعایت آداب شرعی نوشته شده در کتاب های روایی (مانند کتاب مکارم الاخلاق) ضروری است. ج. به هنگام تحیر و تردید، از مشورت با افراد آگاه و خیرخواه و مورد اعتماد محروم نباشید. د. بدون جهت و به انگیزه های واهی و یا ویژگی های دنیوی و یا احتمالات بی پایه، خواستگار خود را رد نکنید. ه. نسبت به ازدواج نباید حساسیت افراطی نشان داد و همان گونه که گذشت باید نسبت به معیارهای اساسی پای فشرد، ولی بر معیارهای غیر اساسی نباید اصرار کرد؛ چه بسا آنها را بعدا” باید خود محقق سازید و یا باید از آنها چشم پوشی کنید؛ چرا که فردی که صد در صد مطابق خواست شما باشد، هرگز پیدا نخواهد شد و انسان ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند تا بتوانند خود به کمالی ره یابند و فرزندان از هر یک از والدین _متناسب با ویژگی های شخصیتی او_ بهرمند شوند. از غضب یکی بترسند و از مهربانی دیگر خشنود گردند. حساسیت بیش از حد سخت آسیب می رساند و چه بسا موجب خسته شدن شما و فراموش شدن ویژگی های حیاتی و اساسی می گردد. و. حتما” از کتاب های معرفی شده بهره بگیرید و صفات و خصوصیات همسر ایده آل؛ همانند ایمان، هم تراز بودن در طبقه اجتماعی و سطح فرهنگی و عدم زمینه ابتلا به بیماری های ارثی و ژنتیکی را فراموش نکنید تا ازدواج موجب سعادت شما و خوشبختی گردد.

دکمه بازگشت به بالا