چکار کنم گناهانم آمرزیده شود؟

پرسش : برای آمرزش گناهانم چه کار کنم؟
پاسخ : تحول عمیق روحی و تنبه و بیداری و ندامت از گناهان گذشته خود اولین و مهمترین گام در تبری از گناهان گذشته می باشد و به عبارتی دقیق تر این تحول خود عین تبری از گناهان است اگر در حالات خود تأملی بیشتر کنید این حقیقت را خواهید یافت که هر گاه آتش پشیمانی درونی و ندامت باطنی نسبت به گناهان گذشته در دل شعله می کشد در همان حال هیچ رغبتی به لذائذ گناهان گذشته ندارید و این عین تبری و بی زاری از گناه است بعضی این حال را اولین گام توبه می دانند ولی برخی دیگر همین حال را به تنهایی خود توبه می دانند واین دو قول با هم ناسازگاری ندارند زیرا قول دوم نظر دوخته به رکن اولی و مهم توبه که همان آتش ندامت است . رسول اکرم (ص ) می فرمایند: H}«الندم توبه؛{H ندامت خود توبه استم, V}(میزان الحکمه ج , 1 ص , 546 و 2144).{V امام محمد باقر(ع ) می فرمایند: H}«کفی بالندم توبه؛{Hندامت و پشیمانی به تنهایی برای تحقق توبه کفایت می کند», V}(همان , ر 2145).{V قول دوم از این گونه روایات الهام گرفته است که انگشت روی رکن اولی و اساسی توبه گذارده است امام علی (ع ) می فرمایند: H}«التوبه علی اربعه دعائم : ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علی ان لایعود؛ {Hتوبه بر چهار ستون ایستاده است : 1- پشیمانی قلبی 2- استغفار زبانی 3- اعمال ظاهری (انجام واجبات , ترک محرمات , جبران گذشته, حق الناس باشد یا حق الله ) 4- عزم بر بازنگشتن (به گناه)», V}(همان , ر 2160).{V قول اول از این گونه روایات الهام گرفته است ولی رکن اولی به قدری مهم است که از جنایتکاران تاریخی اولیاء الله ساخته است هر چه آن ندامت قلبی بیشتر در دل شراره بکشد انسان را بیشتر از گناه و دوری از معنویت بی زار می کند اگر آن رکن اولی و مهم توبه آنقدر سوزنده نیست که شما را به آه و ضجه و ناله بکشد چند دستورالعمل را برای استواری هر چه بیشتر توبه و تبری افزون تر از گناهان گذشته انجام دهید: 1- ترک زمینه گناه : این زمینه گناه ممکن است چشم و نگاه کردن باشد ممکن است گوش و شنیدن باشد ممکن است رفاقت با دوستان ناباب باشد هر زمینه گناهی را ترک کنید. 2- ترک فکر گناه : ترک زمینه گناه سهم بسزایی در ترک فکر گناه دارد به علاوه ترک فکر گناه را با چهار چیز محقق سازید: الف ) اشتغال شبانه روزی و برنامه ریزی و عمل به آن : سعی کنید به گونه ای برنامه ریزی کنی که مجالس را برای بیکاری و فکر گناه نباشد. ب ) روزه گرفتن : فقط دوشنبه ها و پنچ شنبه ها روزه بگیرید اگر روزه واجب برگردن دارید به نیت قضای همان انجام دهید. ج ) ورزش : ورزش علاوه برآنکه برای بدن و سلامتی مفید است برای تقویت عزم و اراده هم نقش دارد. د) فکر در مرگ : فکر در مرگ قبر و قیامت و به خود باوراندن حقیقت مرگ به قدری سودمند است که اگر بخوبی و با اشک چشم و سوز دل انجام گیرد انسان را از گناه که هیچ بلکه از تمامی دنیا و لذت آن بی زار می کند حداقل هفته ای یکبار به مدت نیم ساعت در محیط قبرستان وقت خلوتی را انتخاب کنید و تحول بیشتر در خود به وجود آورید و اگر رفتن به قبرستان یا مزار شهدائ برایتان میسر نیست همین نیم ساعت را در خانه یا گوشه ای خلوت انجام دهید. امام محمد باقر(ع ) می فرمایند: H}«اذکرو هادم اللذات و منغص الشهوات و داعی الشتات …؛{H به یاد آورید (مرگ را این ) درهم کوبنده لذات را و تیره کننده شهوات (و امیال نفسانی ) را و خواننده (و منادی ) جدایی ها را…», V}(همان ج , 9 باب الموت , ر, 18844).{V تذکر اگر برای روزه گرفتن عذری دارید وقت ورزش را دو برابر کنید. 3- انجام واجبات. 4- مستحبات نشاط آور: فقط به مستحباتی بپردازید که نشاط آور و حال آور است از تحمیل بر نفس در خصوص مستحبات خودداری کنید زیرا طبق بعضی روایات با این تحمیل دل کور می گردد. V}(همان ج , 8 ر, 16659).{V این دستورات را دقیقا” عمل فرمایید تا از گناهان گذشته تبری بیشتر پیدا کنید و قلبتان با انس به معنویات روشن گردد اگر چنین شد اینجاست که قلب مانند کودک تازه تولد یافته پاک و منزه می گردد زیرا کودک آینه دلش زنگار سیاه ندارد آن کس هم که آینه قلبش با گناه زنگار گرفته با توبه و اعمال شوینده آن زنگار را پاک می کند و قلبش چون دل آن کودک پاک می گردد و هیچ استعبادی هم ندارد امام رضا(ع ) می فرمایند: H}«التائب من الذنب کمن لاذنب له؛{H توبه کننده از گناه به مانند کسی است که هیچ گناهی ندارد», V}(همان , ج , 1 باب التوبه ر, 2116).{V با این کلام امام رضا(ع ) و دیگر معصومان (ع ) هیچ جای وسوسه نفس و شیطان نیست زیرا این شیطان است که آیه یائس می خواند. برای آگاهی بیشترر.ک: کتاب توبه , جناب حسین انصاریان , گناهان کبیره , آیت الله دستغیب.

دکمه بازگشت به بالا