چرا حدود قضایی اسلامی اجرا نمی شود؟

پرسش : چرا حدود قضایی اسلام توسط قوه قضائیه ما اجرا نمی شود؟
پاسخ : چنین نیست که اصلا حدود الهى در جامعه ما اجرا نمی‏شود بلکه بر عکس در موارد متعددى حدود الهى بعد از ثابت شدن آن به مرحله اجرا در آمده و در رسانه‏ها و مطبوعات نیز منعکس شده است و یکى از دلایلى که مجامع بین‏الملل جمهورى اسلامى ایران را از لحاظ حقوق بشر مورد فشار قرار داده و تحریم‏هاى متعدد اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و… را بر ایران تحمیل نموده‏اند اجراى حدود الهى توسط حکومت اسلامى ایران مباشد. پایبندى جمهورى اسلامى ایران بر اجراى حدود الهى در مواردى تا قطع رابطه با کشورهاى پیش‏رفته که هزینه‏هاى زیادى نیز براى ایران به همراه داشته است. متأسفانه برخی جریانات سیاسی به نام اصلاحات در اجرای حدود و احکام الهی نظام را با چالش های جدی مواجه می سازند و موانعی را برای تحقق حدود ایجاد می کنند. این کار ریشه در امور مختلفی دارد، برخی از آنان به نام قرائت های مختلف منکر حدود و دیات در زمان معاصر شده آن را ظالمانه و خشونت غیر انسانی می خوانند و این مطلبی نیست که از دیده ها پنهان بماند، چنان که در روزنامه ها و مجلات جمهوری اسلامی ایران با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این نظام اجازه نشر پیدا می کنند و برخی دیگر به نام مصلحت و منافع ملی و این که حقوق بشر بر حقوق داخلی و ملی (که در کشور ما حقوق اسلامی است) مقدم است و برخی نیز به بهانه گسترش روابط بین المللی مخصوصا از جهت سیاسی – اقتصادی با کشورهای اروپایی از انجام این کارها امتناع نموده برای قوه قضائیه و مجریان این قانون مزاحمت و ممانعت ایجاد می کنند. اما این که چرا مفاسد اجتماعى در جامعه وجود دارد و حدود الهى به صورت کامل اجرا نمى‏شود باید گفت که: اولاً: براى اجراى حدود الهى تا تمام شرایط محقق نشود حدود اجرا نخواهد شد و از آن‏جا که شرایط بسیار متعددى را براى اجراى حدود معین فرموده‏اند مثلاً براى قطع دست دزد باید هشت شرط وجود داشته باشد، V}(ر.ک: ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى، ج4، ص 220){V بر این اساس در اکثر موارد چون مجموعه شرایط محقق نیست حد ثابت نمیشود. ثانیا: هر چند اجراى حدود الهى نقش بسیار مؤثرى را در اصلاح جامعه اسلامى دارد ولى اسلام هرگز تنها بر اجراى حدود در جامعه تأکید نفرموده بلکه وظیفه حکومتها را حل اساسى و ریشه‏اى مجموعه عواملى که منجر به این مفاسد می شوند قرار داده بر این اساس تا زمانیکه فقر، بیکارى، مشکلات اجتماعى، اقتصادى وغیره گریبانگیر مردم باشد اجراى حدود به تنهایى براى اصلاح جامعه از مفاسد کافى نمى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا