مهمترین دلیل سست شدن اعتقادات

پرسش : مهمترین دلیل سست شدن اعتقادات مذهبی انسان و احساس پشیمانی در آینده چیست؟
پاسخ : اگر در ایمان خود احساس ضعف مى‏نمایید باید براى تقویت بنیان‏هاى اعتقادى خود اقدام کنید و یکی از بهترین روش ها براى تقویت اعتقاد و راسخ ساختن ایمان همانا مطالعه دقیق و عمیق کتاب‏هاى اعتقادى است، مانند: – مجموعه کتابهاى شهید مطهرى. – کتاب آموزش عقاید نوشته استاد مصباح یزدى. – آموزش دین نوشته علامه طباطبایى. – آموزش فلسفه نوشته استاد مصباح یزدى (بخش خداشناسى). – آموزش عقاید نوشته غرویان و میرباقرى. البته در کنار آن تفکر در نظام خلقت به ویژه در ساختمان بدنى خودتان و هر موجود دیگر همانند آسمانها کرات کهکشان‏ها و… مى‏باشد بى‏تردید یک لحظه تفکر گاه موجب نجات دائمى یک شخص مى‏شود و از همین رو ارزشمندترین عمل نزد خداوند تفکر است پس با مطالعه و تفکر به تقویت بنیانهاى اعتقادى خود روى آورید و بعد از تقویت علمى و فکرى آنگاه جهت شکل دادن به آن و تعیین نمودن مسیر حرکت کتابهاى همانند سیاحت غرب استفاده کنید. در ضمن مطالعات، تمرین عملی و توجه به عبادات و رویکرد مذهبی داشتن در آنچه که برای شما جذابیت دارد و تمایل به انجام رفتار خاصی دارید، مایه تثبیت و ماندگاری آثار مطالعاتی و فکری خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا