معرفی کتاب های مفید قبل از ازدواج

پرسش : لطفا کتابهایی در مورد آمادگی قبل از ازدواج معرفی نمایید.
پاسخ : 1- جوانان و انتخاب، همسرعلی اکبر مظاهری، انتشارات پارسایان. 2- روان شناسی ازدواج، عبدالمجید رشیدپور. 3- ازدواج مکتب انسان سازی، جلد اول، دکتر پاک نژاد. 4-انخاب همسر، ابراهیم امینی. 5- این گونه ازدواج کنیم، سید ابراهیم علوی. 6-جوان و تشکیل خانواده، استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 7- ازدواج در اسلام، سید مصطفی کاشفی. 8- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، مجید رشیدپور. 9- مراحل ازدواج در اسلام، مجید رشیدپور. 10- آنچه باید یک جوان بداند، پرویز سپهری. 11-مشاوره ازدواج شکوه، نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

دکمه بازگشت به بالا