وظیفه ما در ارتباط با اهل سنت

پرسش : وظیفه ما در قبال افرادی که سنی هستند چیست؟
پاسخ : چگونگى رابطه با اهل سنت در محیط ها و شرایط مختلف متفاوت است. در هر صورت اصل اخوت و برادرى اسلامى راباید محفوظ داشت. اما دعوت شخص یا اشخاصى از آنان به تشیع بستگى به توانایى‏هاى فکرى و استدلالى دعوت کننده و روحیات و قابلیت‏هاى دعوت شونده دارد و کار نسبتاً دشوارى است. و در صورتى که پیش‏بینى نتیجه سودمندى نسبت به مورد اشاره شده نمى‏کنید لازم نیست با ایشان وارد گفت و گو در این مقولات شوید. ولى در هر حال رعایت چند نکته در این رابطه ضرورى است: 1- آشنایى کامل با مکتب تشیع و تفاوت‏هاى اساسى آن با اهل سنت، در این زمینه، باید اولاً مطالعات خود را بیشتر کنید و ثانیاً با دانشمندان با تجربه در این زمینه ارتباط داشته باشید تا هم سؤال‏هاى خود را بپرسید و هم آرام آرام شیوه‏هاى بحث در این‏گونه مسائل را دریابید. 2- حسن رفتار و پرهیز از تحریک تعصبات مذهبى، همان‏گونه که قرآن، اخلاق نیکوى پیامبر را مایه گرایش مردم به دین معرفى کرده است، اخلاق نیکوى شما نیز مى‏تواند وسیله استحکام ایمان اطرافیان و علاقه دیگران به مکتب تشیع و ما شود. 3- پس از مطالعه منابع معرفى شده، ایجاد سؤال روشنگرانه و دلسوزانه – و نه از روى تعصب و مخالفت – اولین قدم براى هدایت‏گرى است. ضمناً در این زمینه هرگز نباید منتظر پاسخ سریع باشید، بلکه باید فرصت کافى براى تفکر و مطالعه به دوستان غیرشیعه خود بدهید. در زیر، فهرستى از کتاب‏هاى مناسب براى دانشجویان معرفى مى‏گردد که با مطالعه آنها راه تحقیقات بیشتر براى شما باز خواهد شد. 1- معارف اسلامى از دیدگاه دو مکتب (ترجمه کتاب معالم‏المدرستین)، علامه سید مرتضى عسگرى، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل. 2- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى، جعفر سبحانى، انتشارات توحید. 3- مناظرات (ترجمه المراجعات)، سید شرف الدین عاملى، ترجمه حیدر قلى بن نورمحمدخان. 4- شیعه پاسخ مى‏دهد، سید رضا حسینى نسب، نشر مشعر. 5- ترجمه الغدیر، علامه امینى. 6- آنگاه هدایت شدم، دکتر تیجانى سماوى. 7- اهل سنت واقعى کیست؟ دکتر تیجانى. 8- منشور عقاید امامیه، جعفر سبحانى، انتشارات توحید. 9- شبهاى پیشاور، سلطان الواعظین شیرازى.

دکمه بازگشت به بالا