مضرات طلا برای مرد از نظر علمی

پرسش : چرا در جامعه امروز طلا بر مرد حرام است؟ لطفا دلیل علمی ذکر کنید نه دلیل شرعی.
پاسخ : از نظر علمی یک سری تأثیرات منفی در مورد طلا برای مرد ذکر شده است؛ از جمله : الف ) تحریکات عصبی ; V}(ر.ک : بهداشت در اسلام , دکتر احمد صبور اردوبادی){V ب ) ازدیاد بیش از حد گلبول های سفید V}(ر.ک : سالنامه پیام اسلام , سال 1357).{V اما باید به این نکته توجه داشت که انسان یک موجود ارزشی است نه خاکی و مادی، انسانیت انسان در گرو شکوفایی استعدادهایی است که خدای متعال به منظور نیل او به مقام شامخ خلافت الهی، به وی ارزانی داشته است. اما حقیقتا راه شکوفایی این استعدادها چیست؟ آفات و موانع این راه کدام است؟ تمام اینها در قالب احکام شرعی به عنوان یک لطف الهی بیان شده است. علم متکفل «تندرستی» است و به بعد ارزشی قضایا کاری ندارد در حالی که دغدغه اصلی یک مسلمان باید ابعاد ملکوتی و معنوی باشد و به «تن» و «علم» در حد یک ابراز و مقدمه نگاه کند. با در نظر گرفتن این اصل لابد توجه دارید که بدون شک احکام الهی دارای مصالح واقعی و فی نفسه می باشند; لیکن دریافتن فلسفه آنها توجه به چند نکته ضروری است : 1- آیا بشر می تواند به فلسفه همه احکام دست یابد؟ قطعاا پاسخ این سؤال منفی است ; زیرا: الف ) در متون دینی فلسفه همه احکام ذکر نشده است. ب ) احکامی که فلسفه آنها بیان شده , معلوم نیست که همه فلسفه هایش ذکر شده است ; بلکه چه بسا فلسفه های بی شماری در مورد یک حکم وجود دارد; ولی شارع مقدس به طور گزینشی برخی از آنها را یادآور شده است. ج ) علوم بشری نیز قادر به کشف برخی از حکمت ها و فلسفه های احکام می باشند, نه همه آنها. بنابراین انتظار دانستن فلسفه همه احکام به طور جامع و کامل انتظاری فراتر از توان علمی و تنگناهای دانش بشری است. 2- فلسفه احکام محدود به حکمت های مادی و فیزیکی – که در چنبره علوم تجربی قرار می گیرند- نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد علت یا حکم نهایی برتر و بالاتر دارند که از حوزه تحقیق و آزمون علمی و تجربی نیز بیرون است. در مثل علوم بشری از خواص بهداشتی روزه سخن به درازا گفته اند, ولی قرآن مجید بر نکته اساسی تری انگشت می گذارد و آن «تقوایابی» است و شاید علت این که قرآن به نکات بهداشتی آن اشاره نکرده است این باشد که اساسا امت اسلامی را متوجه اهداف فروتر و در سطح پایین نکند, بلکه همواره به سوی ارزش های متعالی و برین سوق دهد. 3- یکی از علل ناگفته نهادن فلسفه بخشی از احکام , این است که جامعه را از فلسفه گرایی افراطی و تعبدگریزی دور و پیراسته سازد; زیرا فلسفه گرایی و تعبد گریزی پرورش دهنده نوعی شرک خفی و خردبسندگی و دین ستیزی است , لذا باید توجه داشت که احکام الهی را به جهت انجام حکم خداوند انجام می دهیم , نه به خاطر فلسفه و حکمت نهفته آن , و این خود برترین حکمت حکم ها است . اکنون در رابطه با مسائله علت حرمت طلا برای مرد به آگاهی می رساند که احتمال دارد علت حرمت آن جلوگیری از فرو افتادن مردها در دام زینت های گران بها و سنگین باشد.

دکمه بازگشت به بالا