فلسفه دعا کردن برای انسان

پرسش : با توجه به اینکه آمدن امام زمان(عج) حتمی است فلسفه دعا کردن برای سلامتی آن حضرت چیست؟
پاسخ : دعا براى سلامتى امام زمان(عج) چندین اثر دارد: الف) نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است و ازدیاد محبت امام در دل موجب تقویت ایمان مى‏گردد. ب ) اظهار تجدید عهد و پیمان با حضرت است. ج ) سبب زنده نگه‏داشتن یاد امام غایب در دل منتظران مى‏گردد. د ) کسى که سلامتى امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است. در نتیجه دعا براى سلامتى حضرت، انسان را بر انجام کارهایى وامى‏دارد که موجب خشنودى آن حضرت مى‏گردد. ه ) دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگى مؤمنان مى‏شود

دکمه بازگشت به بالا