اهمیت نماز غفیله

پرسش : فلسفه نماز غفلیه چه می باشد؟
پاسخ : درباره نماز غفیله آمده است: هر کس بین نماز مغرب و عشا این دو رکعت نماز را بخواند، خداوند آنچه سؤال کند به او عطا مى‏نماید. V}(وسائل الشیعه، ج 8، ص 121){V همچنین آمده است. در ساعت غفلت اگر دو رکعت نماز، هر چند خفیف و مختصر خوانده شود خداوند آن شخص را اهل دار کرامت (بهشت) قرار مى‏دهد. V}(همان، ص120){V گفتنى است که کلمه غفیله از ماده غفلت است و علت این که این نماز را غفیله می گویند، به خاطر این است که ساعت غفلت (بین مغرب و عشا) خوانده مى‏شود؛ زیرا معمولاً در این ساعت شیطان سعى مى‏کند افراد را از یاد خدا و فضیلت وصف ناپذیر نافله غافل نماید.

دکمه بازگشت به بالا