نگاه شهوت آمیز

پرسش : از کجا بفهمیم نگاه کسی شهوت آمیز است و در مقابل آن چه باید کرد؟
پاسخ : نگاه شهوت آمیز نگاهی است که موجب لذت وتحریک قوای جنسی و شهوی انسان شود و از نظر شرعی به اتفاق فتاوای همه علما حرام است. به طور معمول نشانه چنین نگاهی خیرگی و انتظارات بی جا است. در چنین مواردی رفتار متکبرانه از سوی خانم ها سفارش شده است. امام علی(ع) فرموده اند: «از بهترین خصلت های زنان تکبر است. هرگاه زن متکبر باشد (به کسی جز شوهرش) سر فرود نمی آورد» V}(نهج البلاغه، حکمت 226).{V ناگفته نماند حفظ وقار و متانت مستلزم گوشه گیری و عدم حضور نیست، بلکه همراه با نشان دادن توانایی علمی و فعالیت مثبت باید حریم ها رعایت گردد که چنین روشی مطلوب همگان است. در قرآن کریم آمده است: «اى پیامبر! به مؤمنان و مؤمنات بگو که در مقابل نامحرم چشم‏هاى خود را بپوشانند و نگاه خیره نکنند»، V}(نور، آیات 31 – 30).{V گفتنى است که نگاه همراه با تیزى و خیرگى، نگاهى است که انسان زیبایى و زشتى طرف مقابل را تشخیص دهد.

دکمه بازگشت به بالا