آیا عدالت است کسی که عمری عبادت کرده ولی آخر عمر کافر شده جهنمی شود؟

پرسش : آیا کسی که عمری گناه کرده و دقیقأ دقایقی قبل از مرگش توبه می کند با کسی که عمری عبادت کرده ولی موقع مرگش کافر می رود عدالت است؟ چرا خداوند پس ما را مثل آنها با خواب یا واقعه ای آگاه نمی کند (مثل گروه اول)؟
پاسخ : فرض کنید کسی چندین سال خود را برای کنکور آماده کرد و سخت مشغول مطالعه بود ولی یک ماه به برگزاری کنکور مانده، دست از مطالعه و آماده شدن برداشت و سرگرم بازی و کار خود شد و آمادگی خود را از دست داد و بر عکس دانش آموزی دیگر در همان مدتی که فرد اول مشغول آماده سازی خود بود، سرگرم بازی و تفریح و اتلاف عمر بود و اهمیت کنکور و نقش آن در سرنوشت آینده خود را درک نکرد ولی ناگهان در اثر تذکر و نصیحت فرد دلسوزی به خود آمد و متوجه خسارت خود گردید و یک ماه به کنکور مانده شب و روز سرگرم مطالعه و آماده سازی خود شد، حال اگر اولی در کنکور موفق نشد ولی دومی موفق به کسب رتبه بالایی گردید، می توان گفت این کار غیر منصفانه و به دور از عدالت است. آیا همه فرد اول را سرزنش نمی کنند که تو کاری را که با جدیت آغاز کردی چرا بر آن استقامت نورزیدی و آن را نیمه کاره رها کردی؟ آیا اگر از اول شروع نمی کرد بهتر نبود؟ و بر عکس فرد دوم را هر چند به خاطر از دست دادن چندین ماه از عمر خود سرزنش می کنند ولی آیا او را به خاطر بیداری و هوشیاری و درک موقعیت حساس خود و اراده و همتش تشویق نمی کنند؟ اگر گاوداری سطلی شیر دوشید ولی در اثر بی دقتی و سهل انگاری آن شیر بر زمین ریخت آیا می توان گفت در حق او ظلم شده و آیا اصولاً استحقاق پاداش دارد؟ انسان موجودی مختار است و برنامه زندگی و سعادت و شقاوت او معلوم و مشخص است و هیچ کس را در انتخاب راه خود مجبور نکرده اند. راه بندگی و سعادت و عبودیت راه دشواری است که اگر راهرو این راه اندکی غفلت کند از مسیر مستقیم و هموار بندگی منحرف می گردد و اگر همه راه را درست برود ولی در مقداری از راه مانده، منحرف شود به مقصد نمی رسد. انسانی که مسیر بندگی را از ابتدا تا به آخر به سلامت و به دور از انحراف می پیماید با انسانی که راه را عوضی رفته ولی در آخرین لحظات خود را به جاده می کشاند ودر مسیر مستقیم بندگی قرار می دهد، اجر و پاداش و درجه یکسانی ندارند. آیا کسانی که از ابتدای ظهور اسلام، این دین مقدس و آیین آسمانی پاک را پذیرفتند و تا آخر در این راه ثابت قدم ماندند با کسانی که در ابتدا در مقابل این آیین مقاومت و حتی ستیزه جویی کردند ولی بعد بیدار شدند و مسلمان، آیا اجر و پاداش و درجه یکسانی دارند؟ آیا آیات بیدار کننده قرآن کریم و احادیث روشنگر و راهنمای اولیای دین و سفارش و نصیحت و پیروان دلسوز راه آنان و حوادثی که همه روز در اطراف خود مشاهده می کنیم و یا از آن با خبر می شویم، برای بیدار کردن ما کافی نیست؟ آیا باید دستی از غیب بیاید و ما را بیدار کند و یا در خواب به ما هشدار دهند؟ اگر زمینه عبرت پذیری و دیده عبرت بین پیدا کنیم هر نشانه و هر حادثه و هر سخنی برای بیداری ما کافی است و اگر این زمینه را در خود ایجاد نکنیم همه پیامبران و امامان(ع) هم که یکجا جمع شوند و ما را نصیحت کنند و یا هر خواب بیدار کننده ای هم که ببینیم ما را بیدار نخواهد کرد، چنانچه کم نبوده اند افرادی که در کنار پیامبر و امامان بودند ولی در خواب بودند.

دکمه بازگشت به بالا