چگونه از خدا بترسم؟

پرسش : دوست دارم از خدا بترسم و به واسطه این قدس گناهی مرتکب نشوم مثلأ غیبت نکنم یا دروغ نگویم اما هر چه می کنم این ترس در من ایجاد نمی شود. لطفأ مرا راهنمایی کنید که به چه وسیله ای از خدا بترسم.
پاسخ : تفاوت درجات بین انسان ها فراوان است و هر کس هر درجه ای از کمال را که دارا باشد باید خداوند را بر آن سپاس گوید و درجات بالاتر را از او درخواست نماید. کم نیستند کسانی که غرق آلودگی و پستی و گناه می باشند ولی زشتی و سنگینی آن را اصلا احساس نمی کنند و در فکر چاره و اصلاح خود بر نمی آیند. این بیداری و احساس زنده ای که در شما وجود دارد و شما را به تکاپو و چاره اندیشی واداشته، جای شکر و سپاس دارد. باید توجه داشت که راه بندگی و دوری از گناه، راهی سخت و در عین حال تدریجی است و نمی توان انتظار داشت یک شبه این مسیر طولانی و پر پیچ و خم را پیمود. در این راه مهم استقامت داشتن و داشتن اراده قوی و عالی است. افتادن در این مسیر طبیعی است ولی آنچه دارای اهمیت است بلند شدن و به راه ادامه دادن است. انسانی که از کوه بالا می رود باید نگاهی به دامنه کوه و نظری به قله کوه داشته باشد. باید به قله بنگرد تا متوجه باشد هنوز راه زیادی تا مقصد دارد و غرور و خودپسندی او را نگیرد و باید نگاهی به دامنه کوه داشته باشد تا ببیند از نقطه شروع فاصله گرفته و گام های بزرگی برداشته و روح امید و نشاط در او زنده گردد. در مسیر بندگی چیزی مانند بیداری و توجه و احساس زشتی و سنگینی گناه و اراده و تصمیم بر فاصله گرفتن و دوری از گناه انسان را به مقصد و هدف نزدیک نمی سازد. دو رکن مراقبه و محاسبه در رسیدن به هدف نقش اساسی دارند. مراقبه یعنی انسان مانند مأموری تیزبین و هوشیار مواظب نیت ها و گفتار و کردار خود باشد و از نفس سرکش و وسوسه های شیطان غفلت نورزد و محاسبه به این معناست که حاصل و نحوه عملکرد روزانه خود را شب و هنگام خواب بررسی وحسابرسی کند، اگر اعمال و گفتار و نیات خوبی داشته خداوند را شکر کند و اگر اعمال و گفتار ناشایسته ای داشته از آن استغفار نماید و تصمیم جدی بر ترک آن در روزهای آینده داشته باشد این دو بال مراقبه و محاسبه به تدریج حالتی در انسان ایجاد می کند که گناه به راحتی از او سر نمی زند و نفس به راحتی انسان را فریب نمی دهد و دام ها و وسوسه های شیطان به آسانی در او اثر نمی گذارد و اگر در اثر غفلت از او گناهی سر زند با محاسبه شبانه و استغفار اثر آن را خنثی کرده و راه ادامه و استمرار آن را سد می نماید. مطالعه آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) همراه با تدبر و تعمق و مطالعه کتاب هایی که در مورد سرگذشت پاکان و خوبان است و ارتباط با دوستانی خدا ترس و با تقوا و با صفا، در ایجاد زمینه خدا ترسی و دوری از گناه نقش به سزایی دارد.

دکمه بازگشت به بالا