عواملی که موجب ضعف ایمان می شود؟

پرسش : چه چیزهایی باعث از دست دادن دینداری می شود؟
پاسخ : به طور کلى عواملى را که موجب ضعف ایمان، سلب ایمان و یا عدم تحقق ایمان از اصل مى‏شوند مى‏توان تحت سه عنوان؛ عام و وسیع و در عین حال مربوط به یکدیگر بررسى کرد. 1- هواى نفس، 2- دنیا، 3- شیطان. عوامل مهم دیگرى که در دوران حاضر که موجب دین‏گریزى که نهایتا به بى‏ایمانى منجر مى‏شود می‏توان به مواردى از آنها اشاره کرد. 1- اندیشه‏هاى ساخته و پرداخته روشنفکر مأبان است که در زمینه دین‏پژوهشى و یا فلسفه دین قلم مى‏زنند و هنرشان طرح شبهات در ساحت و میدان دین است تا رفع مشکلات دینى و تربیتى مردم و این امر موجب تزلزل ساختار جهان‏بینى و نهایتا سستى و ضعف ایمان و بى‏ایمانى توده مردم مى‏انجامد. 2- برخورد اصلاح‏طلبانه و روشنفکر مآبانه با اساس دین که به ترویج نوعى لیبرالیسم دینى از طریق تجاهل تساهل و اغماض مذهبى مى‏انجامد و این نوع مبارزه با دین؛ ستیز مؤدبانه با دین و دین‏مدارى است که با نام دین و با تظاهر به دین‏دارى به مبارزه با دین رفتن است که ارزش‏هاى دینى و انسانى را از زندگى کنار مى‏زند، بى‏غیرتى و بى‏ایمانى را حاکم مى‏گرداند. 3- مصلحت‏اندیشى و خود را اهل دیانت و التزام به دین شناساندن حاکمان و از طرفى در مقام عمل به آیین دین نیامدن آنها موجب ضعف ایمان توده مردم مى‏شود «الناس على دین ملوکهم» عدم پاى‏بندى حاکمان جوامع انسانى به دین در مقام عمل نقش مستقیم در تزلزل جهان‏بینى و باورهاى دینى مردم دارد. چرا که مردم در دین‏مدارى و در شیوه زندگى، کلاً در بعد مادى و معنوى از حکمرانان خود الگو مى‏گیرند. و از طرفى نسل فعلى در محاصره مثلث شوم، هواى نفس، دنیا و شیطان است. گرایش به دنیا و مادیگرى و حاکمیت و سیطره اربابان لذت‏گرایى و لذت‏پرستى و هجمه تبلیغات فرهنگى شیطان‏گرایان وقتى نگذشته است که بشر خود را دریابد تا چه رسد به این که از گوهر خود به نام ایمان سؤال کند و اضافه بر اینها ضعف شناخت در حوزه دین و حاکمیت معرفت‏هاى مصنوعى بر معرفت دینى حضور ایمان و ارزش‏هاى دینى را در زندگى فردى و اجتماعى انسان غیرممکن ساخته است. بنابراین براى بازیابى زندگى دینى و انسان با ایمان، اضلاع مثلث بى‏دینى را باید مورد مطالعه قرار داد و قلمرو آنها را باید شناخت. در زندگى بشر در تمام ابعاد و جهاتش، فردى و اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و… این سه عامل مخرب و ویرانگر؛ هواى‏نفس،دنیا، شیطان، نقش اساسى را دارد، بنابراین نبود ایمان یا ضعف ایمان از این موارد آب مى‏خورد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- اخلاق در قرآن، استاد مصباح یزدى، ج 1. 2- غرب‏شناسى، سید احمد رهنمایى. 3- علل گرایش به مادیگرى، استاد شهید مرتضى مطهرى. 4- توسعه و تضاد، فرامز رفیع‏پور. 5- تهاجم فرهنگى، استاد محمد تقى مصباح یزدى، نگارش: عبدالجواد ابراهیمى. 6- انقلاب و ارزش‏ها، على ذوعلم. ضمنا در قرآن کریم از انکار آیات الهى، نسیان و کتمان آیات الهى به عنوان عواملى مهم در بى‏ایمانى اشخاص یاد کرده که براى اطلاع بیشتر به تفسیر آیات ذیل رجوع فرمایید. عنکبوت، 49 – لقمان، 31 – انعام، 44 – اعراف، 78 و 182 – بقره، 160.

دکمه بازگشت به بالا