علت گمراهی انسان

پرسش : علت های گمراهی انسان چیست؟ کدام بیشترین تأثیر را در گمراهی انسان دارد؟
پاسخ : عوامل بسیاری در گمراهی انسان دخالت دارند ولی برخی تأثیرشان عمیق تر و دخالتشان اساسی تر است. در قرآن کریم و روایات بر روی برخی عوامل انگشت گذاشته شده و بر آنها تأکید بیشتری شده است. غفلت از یاد خداوند و یاد معاد و قیامت در گمراهی انسان نقش ویژه ای دارند. در قرآن کریم می فرماید: A}«ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛ {A کسانی که از راه خدا گمراه شدند، سزاوار عذاب شدیدی هستند به این دلیل که روز حساب (روز قیامت) را فراموش کردند» V} (ص، آیه 26).{V و نیز می فرماید: A}«فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین؛ {A وای بر آنان که دل های سخت و نفوذ ناپذیری دارند و ذکر خداوند در آنها اثر نمی گذارد» V} (زمر، آیه 22).{V در این دو آیه شریفه، فراموشی یاد قیامت و آخرت و منزل اصلی و ابدی و نیز دوری از یاد خدا، دو عامل بزرگ گمراهی شمرده شده است. گناهان و به ویژه شرک و کفر به خدا و معصیت پیامبر و سرپیچی از دستورات او نیز در آیات و روایات از عوامل گمراهی شمرده شده اند: A}«و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ {A هر کس خداوند و پیامبر را معصیت کند و از فرمان آنها سرپیچی کند به گمراهی آشکاری گرفتار می گردد» V}(احزاب، آیه 36).{V در بعضی روایات آمده است: اگر کسی دچار گناهی شد و از آن گناه پشیمان نشد و توبه نکرد و آن گناهش را تداوم بخشید بدون احساس شرمندگی، این گناهان بر روی هم انباشته می گردد و صفحه دل را که چون آینه است می پوشاند و چنین فردی دیگر در او پند و موعظه اثر نمی کند و قادر به درک حقیقت نمی باشد و دچار گمراهی شدید می گردد. در برخی روایات از محبت و علاقه افراطی و بیش از حد به دنیا به عنوان ریشه و سرچشمه همه گناهان نام برده شد و فرموده اند: H}«حب الدنیا رأس کل خطیئه؛ {H علاقه به دنیا ، ریشه همه خطاها و گناهان است» V}(میزان الحکمه، ج 3، ص 294، ح 5823، دفتر تبلیغات اسلامی). {V و با نگاهی عمیق می توان فهمید که عواملی که در آیات و روایات به عنوان عوامل گمراهی و ضلالت شمرده شده اند مثل کفر و شرک و گناهان و غفلت از یاد خدا و قیامت همگی به منزله شاخ و برگ درخت حب دنیا می باشند و ریشه همه گمراهی ها و خطاها و عنادها محبت بیش از حد و خارج از حد و مرز شرع و قانون الهی به دنیاست که این محبت انسان را کور و کر می سازد و او را از دیدن و شنیدن حقایق محجوب و محروم می سازد و سرنوشت چنین انسانی غوطه ور شدن در دریای گناهان و غفلت و گمراهی و دچار شدن به عذاب ابدی و جاوید است.

دکمه بازگشت به بالا